marți, 26 februarie 2013

Măduva spinării

Măduva spinării Măduva spinării şi-a păstrat organizarea metamerică fiind alcătuită din mai multe segmente suprapuse, fiecare dintre ele inervând sche¬matic un teritoriu cutanat (dermatomer), muscular (miomer) şi visceral. Macroscopic metameria este indicată de locul de origine în succesiune regulată, al perechilor de nervi spinali. Toate neuromerele funcţionează ca un tot sub acţiunea coordonatoare şi controlul centrilor superiori. Aşezare şi raporturi. Adăpostită în canalul vertebral, măduva spi¬nării are ca limită superioară un plan orizontal care trece pe marginea superioară a arcului posterior al atlasului, iar ca limită inferioară un plan orizontal care trece prin discul separator dintre prima şi a doua vertebră lombară. Lungimea ei este în medie de 43 cm la femeie şi 45 cm la bărbat. Măduva nu ocupă în întregime lungimea şi lărgimea canalului vertebral. În lărgime măduva este separată de pereţii osoşi ai canalului printr-un spaţiu perimedular, împărţit prin prezenţa mem¬branelor medulare de înveliş, meningele, într-un spaţiu epidural (cavum epidurale) cuprins intre peretele osos şi dura mater, un spaţiu subdura; virtual situat între dura mater şi arahnoidă şi un spaţiu subcrahnoidian (cavum subarachnoideale) cuprins între arahnoidă şi pia mater în care se găseşte lichidul cerebrospinal (liquor cerebrospinalis). În lungime, din cauză că măduva se termină la nivelul L2, nu există o co¬respondenţă între segmentele medulare şi cele ale coloanei vertebrale: măduva cervicală (pars cervicalis) se întinde până la vertebra C6, măduva toracică (pars thoracica) până la T9, măduva lombară (pars lumbalisj până la vertebra T11, iar măduva sacro-coccigiană până la L2. Ca o consecinţă, rădăcinile nervilor spinali care se îndreaptă spre orificiile intervertebrale pentru a părăsi canalul vertebral iau o direcţie cu atât mai oblică caudal cu cit distanta dintre neuromerul de origine şi orificiul intervertebral de acelaşi număr, este mai mare. Astfel, în regiunea cervicală inferioară diferenţa este de două vertebre, în regiunea toracică superioară de trei vertebre, în regiunea toracică inferioară de patru vertebre, în regiunea lombară inferioară de cinci vertebre, iar în regiunea coccigiană de 11 vertebre. Aşa se explică de ce începând din regiunea toracică inferioară rădăcinile devin din ce în ce mai lungi, distanta intre originile lor foarte mică şi de ce sînt ne¬voite să se apropie una de alta de aşa manieră incit ajung să acopere şi să ascundă conul medular şi filum terminale, luând dispoziţia numită în "coadă de cal". Configuraţia externă. Măduva are înfăţişarea unui cilindru plin, uşor turtit în sens anteroposterior. În dreptul regiunilor cervicală între C3-4-D1-2 şi lombară între D10-L1, măduva prezintă două regiuni mai voluminoase, intumescenţa cervicală (intumescentia cervicalis) şi in-fumescenţa lombară (intumescentia lumbalis), ce corespund rădăcinilor membrelor şi plexurilor brahial şi lombar. Intumescenta lombară se ter¬mină cu conul medular (conus medullaris) continuat cu filum terminale, segment rudimentar al măduvei. Filum terminale prezintă un segment superior înconjurat de cele trei membrane meningeale, având pe faţa laterală câteva fascicule de fibre nervoase, care probabil reprezintă rădă¬cinile nervilor coccigieni 2 şi 3 şi un segment inferior fuzionat cu dura mater ce se întinde până pe fata dorsală a primei vertebre cocci¬giene. Canalul centrnl (canalis centralis) medular se continuă în filum terminale pe o distanţă de 5-6 mm, apoi se dilată formând ventriculul terminal (ventriculus terminalis). Faţa anterioarăa măduvei prezintă pe linia mediană un şanţ larg şi adânc, fisura mediană (fissura mediana), în pro¬funzimea căruia se vede comisura albă (commissura alba). În această fisură, într-o pâslă de ţesut conjunctiv pial (linea splendens), se găsesc arterele perforante, ramuri ale arterei spinale anterioare. De o parte şi de alta a fisurii se găsesc cordoanele anterioare medulare drept şi stâng (funiculus anterior), ce se întind lateral până la şantul lateral ventral, locul de emergenţă a rădăcinilor anterioare ale nervilor spinali. Faţa posterioară prezintă pe linia mediană un şanţ puţin adânc, şanţul median posterior (sulcus medianus sive poste¬rior) şi lateral de acesta, de fiecare parte, câte un cordon posterior (funiculus posterior) ce se întinde până la şanţul lateral posterior (sulcus lateralis posterior), locul de intrare a rădăcinilor posterioare ale nervilor spinali. În regiunea cervicală a măduvei, fiecare funicul poste¬rior este divizat prin prezenta unui şanţ intermediar (sulcus interme¬dius posterior) în două fascicule. Între şanţul lateral anterior şi cel lateral posterior se găseşte cordonul lateral (funitulus lateralis). Configuraţia internă. La interior măduva spinării este alcătuită din substanţa albă (substantia alba), periferică, ce înconjoară substanţa cenuşie (substantia grisea), centrală. Substanţa a1bă formată numai din axoni şi glie interfasci¬culară corespunde fasciculelor ascendente situate în general periferic, celor descendente situate intermediar şi celor de asociaţie, aşezate profund lângă substanţa cenuşie. Periferic este delimitată de membrana limitantă superficială de natură glială, originea septului median poste¬rior, rafeu nevroglic ce separă cele 2 cordoane posterioare ajungând până la substanţa cenuşie, şi a unor prelungiri întinse de-a lungul vase¬lor intramedulare. Între vase şi aceste prelungiri există spatii perivas-culare ce comunică cu spaţiul subarahnoidian. Prezenţa septului median posterior şi a fisurii mediane împarte substanţa albă în două jumătăţi unite între ele prin comisura albă formată din fibrele încrucişate ce conduc sensibilitatea termică şi dureroasă, din fibrele motorii din cor-donul anterior destinate nucleilor din cornul anterior contralateral al substanţei cenuşii. Substanţa albă este divizată în cor¬doane sau funiculi (funiculi medullae spinalis): între septul median posterior şi cornul posterior al substanţei cenuşii se află funiculul posterior alcătuit din fasciculul gracil sau al lui Goll (fasciculus gra¬cilis) şi fasciculul cuneat sau al lui Burdach, ambele ascendente, şi câteva fascicule de asociaţie (vezi măduva intersegmentară). În cordonul lateral se găsesc următoarele tracturi ascendente: spinocerebelos pos¬terior (tractus spinocerebellaris posterior), spirtocerebelos anterior (tractus spinocerebellaris anterior), spinotectal (tr. spinotectalis), spino¬talamic lateral (tr. spinothalamicus lateralis). Ca tracturi descendente există : piramidal sau corticospinal lateral (T. pyramidalis sau cortico¬spinalis lateralis), fectospinal, fibrele laterale (T. tactospinalis), reticulo-spinal (T. reticulospinalis), rubrospinal (Ţ. rubrospinalis), olivospinal, dorsolateral (T. dorsolateralis). Fibrele de asociaţie formează fascicu¬lele proprii (fasciculi proprii). În cordonul anterior sunt următoarele tracturi ascendente : spinotalamic anterior (T. spinothalamicus anterior), spinoreticular anterior, spinovestibular anterior, spinoolivar. Ca tracturi descendente se găsesc: piramidal sau corticospinal anterior (T. pyrami¬dalis sau corticospinalis anterior), vestlbulospinal (T. vestibulospinalis), tectospinal medial, reticulospinal medial, tasciculul longitudinal medial (fasciculus longitudinalis medialis). Ca fascicule de asociaţie sunt fasci¬culele proprii (fasciculi proprii medullae spinalis) cu rol în reflexele intraspinale şi intersegmentare. Substanţa cenuşie: (substanta grisea), situată central, este sediul centrilor nervoşi medulari. În secţiunea transversală a măduvei ea are forma literei H, două bare laterale întinse în sens sagital în formă de semilună unite între ele printr-o bară transversală in care se găseşte canalul central (canalis centralis). Segmentul din bara laterală situat dorsal de baza transversală este cornul posterior (cornu posterius) care de-a lungul măduvei formează columna posterioară (columna posterior). Segmentul anterior sau cornul inferior (cornu anterius) formează şi el columna anterioară (columna anterior). În regiunile cervicală inferioară şi toracică, pe faţa externă a barei sagitale se găseşte o proemiuentă mică situată între cele două coarne anterior şi posterior, cornul lateral (cornu laterale) şi respectiv columna laterală (columna lateralis). Între cornul lateral şi baza cornului posterior substanţa cenuşie trimite o serie de prelungiri în substanţa albă a cordonului lateral, unde formează o reţea, formaţia reticulară (formatio reticularis) mai bine individualizată în regiunea cervicală. În bara transversală, substanţa cenuşie din vecinătatea canalului central formează substanţa irterme¬diară centrală (substantia intermedia centralis), care conţine puţine celule nervoase şi numeroase celule gliale. Semnificaţia ei este ne¬clară. Ea este împărţită prin prezenta canalului central în comisura cenuşie anterioară şi comisura cenuşie posterioară. Restul barei transver¬sale constituie substanţa intermediară laterală (substantia intermedia lateralis). Substanţa intermediară conţine celule cu funcţii asociative ce mediază conexiunile dintre celulele senzitive şi motorii şi interneu¬ionii interpuşi intre căile descendente şi motoneuronii medulari. Cornul anierior asociat funcţiei motorii este voluminos, prezentând un cap şi o bază. Cornul posterior asociat funcţiilor senzitive este mai complex având cap, gât şi bază.

Madagascar

Denumirea oficială: Republica Democratică Madagascar Capitala: Antananarivo (Tananarive) (1 mil. loc.) Limba oficială: malgaşa, franceza Suprafaţa: 587.000 km2 Locuitori: 15,23 mil., malgaşi (26 loc./km2) Religia: animism 50%, catolicism 25%, protestantism 20%, islamism 5% Moneda: francul malgaş Ziua naţională: 26 iunie Geografia: M. ocupă întreaga suprafaţă a unei insule din Oc. Indian, la SE de Africa, separată, la o distanţă de cca. 400 km, de continent prin canalul Mozambic. Este a patra insulă din lume ca mărime. G. fizică: Insula este formată din trei diviziuni naturale: în centru, un platou granitic înalt, cu masive vulcanice (760-1216 m), platou care coboară brusc spre E, într-o câmpie litorală lagunară strâmtă (48 km), împădurită; cel mai mare munte este Tsaratanana (2892 m alt.) în N, din lanţul muntos ce se întinde de la N la S. în V sunt platouri şi coline sedimentare calcaroase şi din gresie, care coboară în terase către canalul Mozambic. Apele estice sunt scurte şi cu torenţi, cele vestice sunt mai mari: Betsiboka (450 km, din care 72 km navigabili), Mangoky, Manabolo. Insula are numeroase lacuri: Alaotra (cel mai mare, 161 km2), Tsimanampeosotsa (sărat) şi multe altele în vechi cratere. Clima: este tropicală, caldă şi uscată, în majoritatea teritoriului, semiaridă în S şi SV. Aici precipitaţiile sunt de 350 mm/an. Temperatura variază între 13° şi 35°C; la munte, frigul durează 3 luni. Cicloni frecvenţi, ianuarie-mai; în regiunea vestică bat vânturi alizee şi musonii. Ploi constante pe coasta estică (3500 mm/an). Floră şi faună: Podişul este acoperit cu păşuni şi savane. De-a lungul apelor, păduri tropicale umede, de esenţă preţioasă. Pe câmpia litorală, culturi de palmieri. Pe coasta nordică, recifi de corali. Trăiesc mulţi lemurieni (75% din totalul de pe glob). Populaţia: 90% malgaşi (merina, betsimisaraka, betsileo, tsimihety, sakalava), comorieni, francezi, indieni. Cca. 75% din pop. activă ocupată în agric. Rata natalităţii: 41,2‰; mortalitate 10‰. Rata pop. urbane: 25%. Resurse şi economie: porumb, orez, papas, manioc, mei, batate, sorg, cartofi, arahide, banane, cafea, trestie de zahăr, vanilie; bumbac, tutun, uleiuri de esenţă, nuci de cocos; lemn (abanos, palisandru); caprine, ovine, bovine; grafit, crom, mică, aur, uraniu (în cantităţi considerabile), pietre preţioase. Export: cafea, mirodenii, orez, zahăr, vanilie (locul 1 pe glob), tutun, uleiuri de esenţă, rom; conserve de carne, de peşte. Transporturi şi comunicaţii: cale ferată, reţea de drumuri tranzitabile, vehicule. Aeroporturi: la Antananarivo, Mahajanga, Toamasina (Tamatave). Oraşe: Majunga (Mahajanga) la V, Tamatave la E, Finarantsoa la centru-sud, Antseranana la N. Statul: este republică prezidenţială (preşedintele ales prin vot direct); puterea legislativă este exercitată de preşedinte şi de Înalta Autoritate de stat: cea executivă de un cabinet numit şi condus de preşedinte.

Macrotipologie şi microtipologie

INTRODUCERE Spre sfârşitul secolului al XIX-lea, odată cu dezvoltarea primelor laboratoare de psihologie a crescut foarte mult setea de precizie şi de măsură în aspiraţiile psihologiei de a deveni o ştiinţă cu statut mai pragmatic şi mai desprins de filosofie. Domeniul psihologiei diferenţiale este de mare interes şi se conturează ca o preocupare de prim ordin în numeroase reviste medicale şi farmaceutice, în literatură şi dramaturgie, în istoria ideilor, în estetică şi critică literară, în indexarea de biografii celebre în domeniul judiciar, în psihologie, etc., lărgindu-se aplicabilitatea. Interesul este legat de presiunea ideii de diversitate implicată în mentalitatea ştiinţifică a secolului XX, dată cu o rejecţie intelectuală pronunţată faţă de reducţionismul simplificator. Psihologia diferenţială, mai aproape de domeniile psihodiagnozei diferenţiale pe care le-a alimentat şi implicat ca suport de validare şi impulsionare, s-a dezvoltat ca o replică faţă de individualizarea descriptivă nenuanţată a psihologiei generale care prezintă un model de om simplificat şi fără identitate. Psihologia diferenţială a implicat, folosirea activă a unei imense cantităţi de cunoştinţe psihologice efectuate prin nenumăratele investigaţii moderne, ale oamenilor de diferite feluri şi de diferite vârste. Acestea au pus pe prim plan, varietatea naturii umane. La toate acestea se adaugă interese legate de biogeneza umană şi efectele ei de diversitate. Oricât s-ar putea evoca faptul că există ţări foarte dezvoltate şi nedezvoltate în care portretistica umană este diferită şi corespunzătoare unor perioade sociale vechi şi noi, viteza de dezvoltare a oamenilor are în zilele noastre un ritm crescut. La o privire atentă întreaga omenire se află într-o etapă fierbinte de trecere şi coordonare a dimensiunilor asimetrice ale progresului, inclusiv într-o perioadă de îmblânzire a efectelor produse de viteza progresului dar şi de neglijarea deşeurilor lui de toate felurile, inclusiv morale. Acest om al secolului XX, în finalul acestuia a făcut paşii cei mai importanţi de progres, mai curat din toate punctele de vedere. Acest om a creat progresul şi programul deschis pentru viitor, dar va trebui să cunoască toate fibrele şi caracteristicile, posibilităţile şi barajele interioare, fragilităţile şi forţele de creaţie umane. Psihologia diferenţială devine în aceste condiţii o ofertă ştiinţifică importantă de referinţe la dezvoltarea seculară umană implicată în marele Univers, inclusiv cel creat de inteligenţa şi creativitatea umană ca replică la universul, Cosmosul real, construit de marea sete umană de pătrundere în dramatismul temporal, spaţial şi existenţial cu bizara lui strălucire efemeră şi cu nenumăratele sale necunoscute. CONOTAŢII ISTORICE. Toate mitologiile, legendele şi religiile au creat forme diferite de rezolvare a înţelegerii condiţiei umane şi a condiţiilor existenţiale faste şi nefaste. S-a conturat în acest fel ideea de determinism şi cerinţele căutării cauzalităţii implicate şi fenomenelor precise în lumea vieţii şi a diversităţii ei. Filozofii greci (dar şi cei ai Orientului îndepărtat) au făcut o largă ofertă privind problemele cosmologice, ontologice şi epistemologice ca factori determinanţi ai acestei probleme. Romanii au preluat raţionalismul şi determinismul implicat în mentalitatea Eladei. După cucerirea şi a acestei zone a Europei, romanii au creat un imperiu ce treptat a fost influenţat de ceea ce a dat filosofia antică grecească. Iar după căderea Imperiului Roman s-a constituit treptat o nouă optică ce a acceptat şi implicat latent şi filosofia grecească şi romană (mai ales aportul retoric al ultimei). Apoi explozia extinderii creştinismului cu monoteismul său (pătruns treptat de ideea trinităţii şi apoi a ierarhiei sfinţilor) a instalat un dogmatism specific ce a creat dispute grave în Bizanţ (Marile Schizme), iar la Roma a dus la creşterea puterii Bisericii catolice şi a Inchiziţiei (lupta pentru dependenţa de cele 20 de porunci). Perioada Renaşterii a adus o revigorare a interesului faţă de om, faţă de corpul şi spiritul său (foarte diverse ambele). În timp, în scrierile unor filosofi au început să se facă diferenţe între conceptul de spirit- suflet şi psihic. Apoi s-a intensificat interesul faţă de caracteristicile diferenţiale privind oamenii, fapt posibil, oricât ar părea de bizar şi datorită artelor în Renaştere. Statui ce exprimă poziţii şi semnificaţii de conduite umane, pictură prezentând diversitatea feţei şi a gesticii, a privirii etc. au început să fie altfel privite. S-au manifestat interese crescânde pentru scrierile lui Aristofan, cele ale lui Euripide, pentru poezia şi arta antică, legendele şi creaţiile epopeice vechi. În cele ce urmează vom reconstrui aceste trasee… şi apoi influenţele lor în secolele XIX-lea şi al XX-lea. Observaţii şi probleme psihologice au apărut în mai toate operele filosofilor din toate timpurile, profund interesaţi de natura umană şi mai ales de inteligenţă, cunoaştere şi forţele acestora condensate în problemele epistemologice. La acestea s-au adăugat cunoştinţele tuturor medicilor şi chiar ale astrologilor, care au fost interesaţi de relaţia OM- COSMOS, relaţie complementară celei privind OM- MEDIU- EREDITATE. CARACTERISTICI DE BAZĂ ALE PSIHOLOGIEI DIFERENŢIALE. În genere putem împărţi modul de abordare a criteriilor în cadrul tipologiilor în două mari categorii. Prima ar fi a macropsihologiei diferenţiale în care am putea include tipurile diferenţiate prin implicaţiile zodiacale, fapt efectuat încă din timpuri foarte îndepărtate. Caracteristic pentru această formă de tipologii (pentru că sunt mai multe sisteme de tipologii zodiacale) este faptul că implică în mod dominant influenţele cosmice în destinul şi caracteristicile tipologice diferenţiale. Nu mediul apropiat, ci cel Cosmic, spre deosebire de tipologiile din a doua categorie care consideră structură de suport ereditatea cu o mai mare sau mai mică influenţă a mediului terestru de existenţă. Această a doua categorie de tipologii are variante numeroasă. Ar mai putea fi împărţite numeroasele tipologii existente după alte criterii, cum ar fi determinarea caracteristicilor diferenţiale, după caracteristici complexe funcţionale, cum ar fi caracterologiile cerebrofuncţionale logice sau scriptice, tipologii endocrinologice sau embriogenetice şi după implicaţia în determinările tipologice a caracteristicilor morfologice. Şi acestea s-ar împărţi nu numai în combinaţii de diferite feluri cu primele, dar şi prin combinaţii morfologice totale (întreaga structură corporală) şi parţiale, adică de implicare în structura analitică tipologică a unei părţi a corpului considerată reprezentativă, cum ar fi faţa, mâinile sau ochii. Noi vom folosi această din urmă clasificare în capitolele prin care vom prezenta tipologiile mai importante diferenţiale. Este important de semnalat că psihologia diferenţială dispune de o uriaşă rezervă de termeni ai domeniului, ce au conotaţii specifice. Psihologia naivă a alimentat permanent această rezervă, dar şi necesitatea de a conferi termenilor o mai clară delimitare semnificativă. Analiza diferenţială este de fapt o capacitate disponibilă fiecărui om în procesul interrelaţiilor curente şi în limbajul latent implicat în conduite şi în comunicarea nonverbală. Fiecare om foloseşte aceste forme de analize şi le perfecţionează mereu în decursul vieţii. Analiza conduitelor de tot felul este disecată, mai ales, din punctul de vedere al semnificaţiilor pe care le implică. În această analiză se evaluează atitudinile generale, relaxate şi binevoitoare, civilizate, calde sau distanţate, aspecte ale distanţelor proxemice şi ale manifestărilor acestora. Toate tipologiile moderne încearcă să surprindă căile şi formele de surprindere a “sinelui” şi a căilor prin care să se poată decodifica cele mai semnificative aspecte ale vieţii interioare, dimensiunile ei generatoare de reacţii şi conduite. Analiza conduitelor celorlalţi este un demers pregnant, mai accentuat faţă de cei ce fac parte din acelaşi grup de apartenenţă. Există, ca atare şi din punct de vedere social, tipologii. S-ar putea face clasificări tipologice sociale în funcţii de profesii, apartenenţă religioasă, etc. În psihologie, ca şi în medicină, o persoană sănătoasă suportă un regim alimentar mai diversificat decât una ce are afecţiuni biliare sau are probleme pulmonare sau suferă de afecţiuni cardiace. În acelaşi fel, persoanele cu fragilităţi afective sau intelectuale suportă greu stiluri de viaţă foarte solicitante ori eşecuri repetate. Psihologia diferenţială se centrează şi pe stabilirea tipurilor de fragilităţi specifice unei persoane. Deoarece nu toate caracteristicile psihice se dezvoltă deodată şi la fel apar diferenţe determinate circumstanţial, care apoi fie că se consolidează, fie că se atenuează şi uneori dispar. Caracteristicile rezultatelor la examenele psihodiagnostice au pus în evidenţă foarte marea diversitate a persoanelor, chiar dacă trăiesc în acelaşi mediu social. Acest fapt a alimentat şi a consolidat domeniul psihologiei diferenţiale. Cercetările efectuate pe gemeni, pe familii, sau pe arborii genealogici au colectat un material foarte pretenţios pentru unele lămuriri în problemele factorului ereditar implicat în dezvoltarea caracterologică, dar şi cu privire la factorii de primaritate în structurile ereditare. În orice caz, aceste cercetări au fost privite cu oarecare interes şi de specialiştii în genetică, şi chiar de cei specializaţi în inginerie genetică. Pentru psihologia diferenţială aceste cercetări au o mare importanţă. Este de mare importanţă, însă, în diagnosticarea psihică, stabilirea potenţialului psihic. Potenţialul intelectual se stabileşte prin testele Raven (matricele progresive Raven) şi prin numeroase teste verbale de inteligenţă. Există, însă şi alte forme de potenţialităţi. Dezvoltarea psihică seculară a stimulat şi este stimulată de dezvoltarea potenţialului uman. Marea rezervă de potenţial psihic uman este, oarecum, evidenţiată de faptul că, în genere, este activă mai intens doar o cantitate de neuroni redusă din masa cerebrală. După cum se ştie, genotipul este expresia bazală ce se referă la structura genetică dată prin ereditate şi legile ce o guvernează. Fenotipul este expresia modelării genotipului, prin adaptare la condiţii specifice existenţei persoanei în cauză. Atât genotipul, cât şi fenotipul, posedă potenţialităţi de dezvoltare sub incidenţa unor programări şi limite potenţiale interioare. Genotipul oferă potenţialitatea vitală şi energetică a psihicului, creează forţa de rezistenţă şi recuperare, creează echilibrarea vieţii celei de toate zilele, intrarea în clipele ei cu mecanisme investigative puternice sau debile, creează forţa orientării, acceptării sau rejectării, apărare şi proiectare. Cel care a conturat mai coeziv problema eredităţii ca structură de bază a dezvoltării, Ch. Darwin (1809-1882) a pus în evidenţă forţele energetice de adaptare ale eredităţii. Ch. Darwin a fost un nepot a lui Erasmus. A studiat medicina fără a fi fost un elev strălucit. A studiat şi doi ani la Cambridge. În 1931 s-a îmbarcat pe vasul Beeagle ca ajutor al botanistului Henslow. Vasul cu pasagerii săi s-a întors în Anglia în 1836 după ce, a trecut prin Brazilia, Chile, Ţara de Foc şi Australia. Pe parcursul acestei lungi călătorii, Darwin a făcut numeroase colecţii preţioase de plante şi la întoarcere a publicat un “Jurnal de călătorie”, care a atras atenţia asupra lui. În 1859 a publicat “Originea speciilor”. Lucrarea s-a epuizat în 24 de ore, fapt ce l-a situat printre marile personalităţi ale timpului şi ale gândirii umane în domeniul ştiinţelor naturii. Ch. Darwin a creat o modalitate explicativă validată şi coerentă a înţelegerii evoluţiei speciilor pe planeta noastră, prin ideea adaptării, instrumentând optica naturalistă. A devenit fondatorul transformismului, dar şi fondatorul bazelor cercetării moderne privind lumea naturală, fenomenele de apariţie şi dispariţie a speciilor, dar şi a schimbărilor active ce au loc în lumea acestora, în relaţia adaptativă a unora faţă de altele. A implicat în teoria sa adaptarea ca instrumentar de apărare şi consolidare de instrumentări funcţionale foarte diferite a fiecărei specii. Prin opera sa, Darwin a conferit şi sistemului lui Linnée un fundament de discuţie productivă. A scris numeroase lucrări. Există totuşi numeroase probleme specifice privind ereditatea la diferite specii, şi mai ales la om. Prin 1968 Jensen a considerat că 80% din QI se datorează eredităţii şi doar 20% mediului şi educaţiei. Există transmisii ereditare ce s-au afirmat foarte valide pentru această idee, dar la persoanele cu valori medii pe curba lui Gauss privind caracteristicile psihice umane, lucrurile apar mult mai complexe şi complicate. Rămâne de primă discuţie, încă, problema caracteristicilor psihice mai importante ce se transmit ereditar. Studiile făcute pe “copii sălbatici”(crescuţi prin păduri cu animalele) au maximalizat o opinie la experţi a rolului eredităţii, dar şi al implicaţiei mediului creând coordonatele problemei. Aceşti copii nu au putut fi aduşi la nivelul mediului uman de inteligenţă şi de adaptare la mediul civilizat. Ca atare, educaţia latentă exercitată de mediu este eficientă, însă, muncii dacă începe de timpuriu. Mediul şi ereditatea intrau în noi etape de studiu, mai dificile şi mai complexe şi greu de efectuat. Pentru marele public s-a creat un fond de receptivitate foarte mare a acestei probleme prin filmul cu Tarzan prin care s-au romantizat dimensiunile problemei. METODELE FOLOSITE IN PSIHOLOGIA DIFERENŢIALĂ. Psihologia diferenţială foloseşte seturi instrumentale numeroase, metode specifice complexe. Validarea lor s-a realizat temporar şi conferă în cel mai înalt grad statutul de utilizare a numeroase secvenţe de instrumente psihodiagnostice care au fost utile în obiectivele psihologiei concrete. Prin toate acestea psihologia diferenţială a căpătat un statut de necesitate potenţial contribuant şi ameliorator al condiţiei umane. Observaţia ca metodă de cercetare constă în urmărirea intenţionată şi înregistrarea exactă, sistematică a diferitelor manifestări comportamentale ale individului/grupului ca şi a contextului situaţional al comportamentului. Este una dintre cele mai vechi metode de cercetare. Experimentul, după Fraisse, nu este decât un mod de cunoaştere. Greenwood consideră experimentul o testare a ,, ipotezelor cauzale prin inţelegerea unor situaţii contrastante controlate”. Esenţa experimentului in ştiinţă este dată de capacitatea de a exercita control asupra variabilelor care influenţează rezultatele experimentului ( Eysenck ). Există experiment de laborator, experiment natural şi experiment psihopedagogic. Convorbirea este o discuţie angajată intre cercetător şi subiectul investigat, care presupune : relaţia directă intre cercetător şi subiect; schimbarea locurilor şi rolurilor partenerilor; sinceritate deplină a subiectului, evitarea răspunsurilor incomplete, de faţadă; existenţa la subiect a unei oarecare capacităţi de introspecţie şi autoanaliză; empatia şi abilitatea cercetătorului in a obţine angajarea deplină şi autentică a subiectului investigat. Convorbirea este considerată metoda cea mai complicată. Există mai multe forme de convorbire: convorbire standardizată, semidirijată, spontană, psihanalitică etc. Ca metodă de cercetare psihologică, ancheta presupune recoltarea sistematică a unor informaţii despre viaţa psihică a unui individ sau a unui grup social, ca şi interpretarea acestora in vederea desprinderii semnificaţiei lor psihocomportamentale. Există anchetă psihologică pe bază de chestionar şi pe bază de interviu. Metoda biografică vizează strângerea a cât mai multe informaţii despre principalele evenimente parcurse de individ in existenţa sa, despre relaţiile prezente intre ele ca şi despre semnificaţia lor, in vederea cunoaşterii istoriei personale a fiecărui individ, pentru stabilirea profilului personalităţii sale şi pentru explicarea comportamentului actual al persoanei. Metoda povestirilor de viaţă este o metodă complexă. Povestirile de viaţă sunt relatări ale unui subiect, incitat de cercetător, referitoare la o parte sau la intreaga sa experienţă trăită. Analiza produselor activităţii, desene, creaţii literare, construcţii tehnice, rezolvări de probleme, etc., furnizează nenumărate informaţii despre dinamica şi nivelul de dezvoltare a capacităţilor psihice ale indivizilor. Testul psihologic este o probă relativ scurtă care permite cercetătorului strângerea unor informaţii obiective despre subiect, pe baza cărora să se poată diagnostica nivelul dezvoltării capacităţilor măsurate şi să se poată formula un pronostic asupra evoluţiei lui ulterioare. Orice test trebuie să indeplinească condiţii de validitate, fidelitate, standardizare, etalonare. Există teste psihologice individuale sau colective, verbale sau nonverbale, cu durată strict determinată sau cu durată la alegerea subiectului, teste de performanţă, de personalitate, de comportament, etc. DOMENIILE DE SUPORT ALE DEZVOLTĂRII PSIHOLOGIEI DIFERENŢIALE:  STUDIUL ACTIVITĂŢII CREIERULUI În secolul al XIX-lea studiul creierului a cunoscut un progres surprinzător. Paul Broca a localizat (în 1861) centrul limbajului în cortex, în urma unei autopsii făcute pe un bolnav afazic (Leborgne). Tot în cortexul interesului ce a devenit arzător pentru problema localizărilor cerebrale s-au descoperit şi localizat centrii motori de către Fritsch şi Hitzig. Pe de altă parte Wernike a descoperit centrii senzoriali ai limbajului. Ferrier a găsit centrul vederii. Aceste descoperiri au creat o avalanşă de cercetări privind diferiţi centri cerebrali responsabili de funcţionalităţi psihice în esenţă. Fenomenul nu este singular. Există astfel de excese după fiecare descoperire mai şocantă. În orice caz, astfel de localizări au generat o optică localicistă, dar şi una dezmembrantă a imaginii activităţii psihice coordonate de creier. S-a născut o adevărată idolatrie a funcţionalităţii singularizate a reacţiilor şi s-au conturat, după cum era firesc, controverse şi opoziţii privind această opinie excesiv morfologistă a psihicului. Ca efect pozitiv, s-a realizat o hartă a creierului funcţional şi ideea că acesta are în gestiune caracteristicile activităţii psihice. Studiile ce au pus în evidenţă faptul că, în genere, funcţiile intelectuale nu au o localizare severă, au atras atenţia asupra funcţiilor sintetiste şi analiste ale activităţii nervoase superioare. Acestea s-au consolidat, mai ales, prin cercetările asupra reflexelor condiţionate efectuate de I.P. Pavlov, şi apoi, prin studiile privind reflexele operante, cele prin care un câine vine şi cere hrană fără nici un stimul care să condiţioneze aşezarea lui în două labe, pentru a obţine o recompensă alimentară. Totodată, s-a consolidat ideea că lobii prefrontali, chiar dacă operează relativ diferit în prelucrările sintetiste intelectuale, prin lezarea oricăruia din ei se produc defrontalizări funcţionale, şi, în consecinţă, dereglări ale efortului intelectual. Au fost studiate şi funcţiile cerebrale; cele ale corpilor striaţi, ale diencefalului ( Foerster şi Gagel- Etudes de psychologie medicale), aspecte ale somnului şi veghii, funcţiile hipotalamice (N. Demole, W. R. Hess). Aceste studii au fost efectuate în decursul secolului al XX-lea (în primele decade). Leziunile bazale cerebrale au pus foarte numeroase şi, în fapt, cele mai complicate probleme ale determinării funcţionale ale activităţii cerebrale. Problemele atenţiei, memoriei, dar, mai ales, ale afectivităţii au început să fie tot mai decodificate în acest context. Sherrington a realizat, printre primii, sinteze ce implicau ideea că funcţiile encefalice sunt ierarhizate. S-a conturat ideea că activitatea creierului are un rol important în reglarea afectivă, la baza sa, şi că dispune de reglarea intelectuală complexă ce tinde să subordoneze funcţionalitatea emoţională în zonele sale inclusiv prin activitatea celor prefrontale şi frontale.  CERCETĂRILE ENDOCRINOLOGICE Şi cercetările endocrinologice au avut un program de progres complex în secolul XX, mai ales începând cu deceniul al patrulea. Au interesat iniţial secreţiile endocrine legate de viaţa instinctiv-afectivă (H. Roger), apoi instinctul sexual implicat pe primul plan al discuţiilor privind această problemă datorită discuţiilor generate de S. Freud, prin lucrările sale. Au făcut cercetări pe batracieni Steich, Pesard, şi apoi, Caridroit. S-au făcut studii şi pe pui de găină, pe cobai, cu ablaţiuni ale organelor sexuale…şi apoi pe diferite animale domestice. În acest context, s-a conturat eficienţa metodelor patologice şi pe cazuri patologice, din nou s-a pus în evidenţă funcţionalităţi complexe ierarhice ale acţiunilor hormonale. Termenul a fost încărcat de conţinutul pe care îl are şi azi, de către N. Pende (1909). Funcţiile reglatoare ale excitabilităţii nervoase şi ale metabolismului calciului, ale hormonilor paratiroidieni, cele legate de sistemul neurovegetativ (ale lui Cannon), cele ale hipofizei, glanda renală, de care s-a ocupat Pierre Marie (1853- 1940), care de altfel a studiat şi acromegalia (1886), boală ce produce modificări evidente ale longilizării membrelor şi a modificării morfologice aberante, dar şi ale feţei. Hippocrates a fost din nou evocat, ca părintele medicinii şi întemeietorul endocrinologiei. Printre identificatorii funcţiilor hipofizei şi a hipotalamusului se află Francois Megendie (1783- 1850), apoi, D.E.Lomonaco şi Gerard A. Van Ryneberk (1901). Şi printre fiziologiştii români au existat preocupări rodnice în această direcţie efectuate, printre alţii de Nicolae C. Păunescu în 1907 şi Gheorghe Marinescu (1863- 1938). S-au conturat şi diferenţierea funcţiilor hipotalamusului de cele ale hipofizei (mai ales prin studiile lui J. Vamus şi G. Roussy), dar şi faptul că diabetul insipid face parte dintre efectele disfuncţionale (leziuni) şi ale hipotalamusului, ca şi sindrom adipozogenital sau caşexia. Glanda pineală considerată ca sediul psihicului (sufletului), mai ales prin consideraţiile lui Rene Descartes, a provocat noi studii. Primele studii organizate privind această glandă, au fost făcute de O. Heubner (1898) şi apoi în 1911 prin Exner şi Boese, în 1912. Prin cercetările lui Charles Foa, în 1913 prin cele ale lui O. Marburg s-au lărgit şi consolidat funcţiile acestora. Rezultate remarcabile în acest domeniu a efectuat echipa condusă de C.I. Parhon, între anii 1936-1940. Dealtminteri, primul tratat de endocrinologie apărut în 1909, a fost elaborat de C.I. Parhon (1874-1969). Interesul pentru endocrinologie a fost important în România şi a dus la înfiinţarea Institutului de endocrinologie, unde în generaţia de după 1970 s-au remarcat studiile lui Mihail Coculescu, legate mai ales de neuroendocrinologie. În acest context Ştefan Milcu a făcut studii remarcabile legate de glanda pineală. Şi Constantin Arsene s-a ocupat de acest domeniu al endocrinologiei. Au fost studiaţi şi neurohormonii (Ernst Scharrer, 1928, 1940, apoi, Bargmann, 1949), constituindu-se dimensiunile mai ample funcţionale ale sistemului neuroendocrin cerebral, problema bioritmurilor şi sindroamele bolilor endocrine, dezvoltarea funcţională a sistemului endocrin şi implicaţiile lui în maturizare şi îmbătrânire. Dar au atras atenţia, şi funcţiile glicogenice ale ficatului, încă din 1855 (Claude Bernard), iar Charles Brown Seguard a studiat efectele dinamogene ale extrasului testicular la animale (1889). În genere, secreţiile endocrine se scurg în circuitul sanguin direct, şi prin substanţele chimice din hormoni acţionează asupra organelor şi ţesuturilor. Denumirea de hormoni a fost intens folosită începând cu 1905, după apariţia lucrărilor lui Bayliss şi Ernest Henry Starling. Studii foarte complexe au efectuat în legătură cu hormonii tiroidieni Kocher (1883) şi Reverdin (1887), Graves, dar mai ales, Bazedow, care s-a ocupat de boala ce-i poartă numele. În primii ani ai secolului XX, Abel J.J. a izolat epinefrina, substanţă hipertensivă din medulosuprarenale pe care a numit-o adrenalină. T.B. Aidrich a stabilit prezenţa tiroxinei, izolată apoi de Kndall în 1914. domeniul endocrinologiei s-a extins foarte mult începând cu gonadele (ovariene la femei şi testiculare la bărbaţi), continuând cu cercetări privind tiroida şi paratiroida, suprarenalele şi concomitent cu acestea s-au studiat precum am văzut suprarenalele, hipofiza, neurohormoni, etc. cercetările în extincţie au pus în evidenţă şi glandele sudoripale, secreţiile pielii (produse de vitamina D ale acesteia), unele secreţii ale pancreasului, etc. implicate în echilibrul biologic total, glandele endocrine în stare hipo sau hiper, afectează profund funcţionalitatea generală şi au efecte de reflux morfologice, afective, intelectuale, etc., chiar dacă sistemul neuroendocrin cerebral (difuz, şi cel localizat în hipotalamus) au funcţii importante de control şi sincronizări. Aşa cum semnalează M. Coculescu, creierul endocrin participă la adaptarea omului la stres, foame, sete, sex şi are o patologie particulară. Neurosecreţia conferă celulei nervoase proprietăţi endocrine, iar bariera hematoencefalică, limitează efectul hormonilor sangvini asupra creierului. În zilele noastre se cunosc peste 60 hormoni. Endocrinologia a generat domeniul foarte important al neuroendocrinologiei, deosebit de important ca domeniul de suport pentru psihologia diferenţială, dar şi pentru psihologia generală. Asupra acestor aspecte vom reveni mai ales în legătură cu tipologia lui N. Pende. Fără îndoială aportul legat de constituirea ramurilor psihologiei moderne a fost al numeroaselor domenii ale gândirii. Filozofia, fiziologia (senzorială şi apoi a ANS-ului), endocrinologia, biologia, ingineria genetică, patologică, etc. au trecut prin etape de constituire intensivă prin secolele XIX şi XX. Cu fiecare moment de progres s-au conturat şi idei ce vizau suporturi pentru procesualitatea psihică. Analiza cantitativă ca o expresie a preciziei a devenit o preocupare mai centrală. Statistica matematică a permis să se contureze treptat folosirea curbei lui Gauss (1777-1855), dar şi teorii matematice complexe legate de strategia jocurilor, calcule factoriale sisteme complexe de corelări, calcule privind tendinţe centrale caracteristici ale dispersiilor, etc. Nu putem ignora din această sumară enumerare implicarea, după 1950, a calculelor de entropii, inclusiv în stabilirea gradelor de nedeterminare a algoritmilor activităţii intelectuale (Landau, Şchiopu, Pufan). Analiza cantitativă a oferit o mai mare exactitate a indexării cazuistice în zonele normalităţii sau a extremelor acesteia, dar în acelaşi timp a creat psihologiei, un suport de analiză calitativă, prin indexări calitative, a cazuisticilor, cu stabiliri de frecvenţe pe vârstă şi pe grupuri de persoane. S-au dezvoltat şi o foarte largă bază pentru alimentarea psihologiei diferenţiale. Cel mai fin instrumentar de determinare a individualităţii au fost însă tehnicile psihodiagnostice şi dezvoltarea acestora. Prin acestea s-au dezvoltat şi multiplicat criteriile diferenţiatoare dintre oameni, din ce în ce mai subtil, dar s-a pus în evidenţă o altă problemă importantă, anume aceea că există o dezvoltare „seculară a psihismului uman”, fapt ce creează psihologiei o dimensiune istoricistă deosebită legată de antropologie. Revenind la psihologia diferenţială aceasta a devenit deosebit de importantă pentru domeniile pedagogiei, sociologiei, ştiinţelor juridice, a orientării şi selecţiei profesionale şi prin acestea a devenit treptat o potenţială gestionare a aptitudinilor umane. Mai există o problemă deosebită generată de dezvoltarea psihologiei în contextul intensificării revoluţiei tehnico-ştiinţifice. Dezvoltarea ciberneticii şi a informaticii, explozia folosiriii calculatoarelor ce schimbă intensiv structurile tuturor activităţilor (inclusiv a profesiilor, intelectualizându-le ), au creat o reconsiderare de fond a caracteristicilor inteligenţei naturale vis-a-vis de cea artificială.  APORTUL GENETICII ÎN DEZVOLTAREA PROBLEMELOR EREDITĂŢII (GENOTIPUL) În zilele noastre cunoştinţele privind problemele eredităţii încep să devină de simţ comun combinate mai ales cu cele de etnotip, au creat dispute, revendicări, agresivităţi politice şi sociale. Mecanismele eredităţii se transmit prin structurile celulelor cromozomice care se ştie că dispun de sute de unităţi mai mici numite gene. Toate celulele corpului conţin cromozomi, dar numai cromozomii nucleilor celulelor sexuale afectează şi răspund de ereditatea umană. În procesul formării omului se reunesc câte 23 cromozomi de la fiecare din cei doi genitori implicaţi în procesul formării unei noi fiinţe umane. Genele sunt totdeauna perechi. Cei 46 cromozomi, cu nenumăratele lor gene reprezintă potenţialul ereditar constituit pe seama încrucişării şi reunirii de experienţă adaptativă stratificată în el. Fiecare genă este localizată corespunzător cromozomului pereche. În 1944 Oswald T. Avery şi Colin Munro Macleard împreună cu Milles Defield Mc Carthy au descris substanţa transformatoare a pneumocitelor din tipul R în tipul S şi au descoperit că ADN-ul, nu proteina reprezintă substanţa ce conţine şi transmite informaţia genetică demonstrând totodată rolul genetic al acidului dezoxiribonucleic. Aceasta a fost o descriere epocală. După 9 ani (1953), psihiatrii englezi Francis Harry Crick şi Maurice Hugh Friedrich Witkins şi împreună cu americanul James Dewey Watson au construit primul model de structură dubluhelicoidală a ADN-ului, care este compus din două laturi (panglici) polinucleile paralele înfăşurate şi legate prin punţi de hidrogen (purine şi pirimine). Codul genetic a devenit repede un câştig de excepţie în genetică. S-au abordat după aceste descoperiri nenumărate probleme legate de compoziţia internă a structurii elicoidale. Cei trei oameni de ştiinţă ce au lămurit o parte din aceste probleme (J. D. watson, F.H. Crick şi M. H. F. Witkins) au primit premiul Nobel. Watson şi Crick au pus în evidenţă faptul că moleculele ADN stochează experienţa genetică şi sunt capabile de transferul ei, fiind responsabile de trecerea de la o celulă la alta în dezvoltarea unui organism. Când se divid celulele genetice cele două laturi ale ADN-ului apar pe aproape de mijlocul spiralei. Fiecare parte se divide şi ea însăşi, ceea ce înseamnă că ADN-ul din secvenţele laterale trece spre partea de mijloc (e vorba de substanţe chimice). Codul ADN duce informaţia direct spre celulele ce operează cu proteine. Se constituie moleculele cunoscute ca ARN mesager (similare cu ADN). Aceste celule (ARN mesager) duc informaţia de la unul din factorii proteinelor celulare ale spiralei la altul. Tobjorn Oscar Gass (n. 1910) şi J. Brachet au demonstrat că acizii nucleici (ADN şi ARN) se găsesc în orice celulă (1940). ADN se află în nucleu fiind purtătorul eredităţii (a caracteristicilor ereditare). Acelaşi lucru l-a constatat şi O.T.Avery, C. Macleod şi Maccarty (1944). ARN domină în citoplasmă (nu în nucleu) şi are o strânsă legătură cu biosinteza proteinelor şi anume cu sinteza constituenţilor ciochimici, care exprimă caracteristicile ereditare (1952). N.M. Sisakj şi M.S.Cernjal au constatat şi ei prezenţa ARN-ului în cloroplatii (1952). Toate acestea au conturat şi stimulat obiectivele ingineriei genetice. Aceasta este considerată ca o chirurgie chimică, de fat. Ea poate schimba numărul caracteristicilor biochimice fără a altera structura genetică (s-a constituit o deontologie expresă, în acest sens). Potenţial, ingineria genetică posedă stăpânirea relativă a înţelegerii şi posibilităţii de modificare genetică. În 1994, luna septembrie s-a transmis la TV o modificare genetică de intervenţie ce va fi implementată mai târziu. Au urmat alte experimente interesante. S-a realizat o importantă decodificare a codului genetic. Se pun numeroase probleme etice şi religioase (precum se ştie) în legătură cu aceste probleme. Biochimia genetică evoluează pe linia unei metodologii de cea mai înaltă tehnologie. Psihologia diferenţială îşi va strânge în viitor foarte mult legăturile cu ingineria genetică. Biotehnologiile ce s-au conturat între timp sunt foarte numeroase şi s-a ajuns la un progres remarcabil în aceste probleme. În 1982, a avut loc un prim transfer remarcabil de inginerie genetică (chirurgie genetică). S-a obţinut un şoarece ce a depăşit de 4 ori mărimea şoarecilor obişnuiţi, normali. S-au făcut transmisii de bacterii şi viruşi printr-o proteină. S-au constituit insectare de specii noi, s-au făcut microorganisme utile ce posedă proteine în etape de multiplicare forte rapide. S-au obţinut şi substanţe precum insulina, printr-o tehnică de biotehnologii. Bioproducătorii găsesc condiţii optime noi pentru consolidare, dar şi pentru potenţiala formare de organisme noi consolidate somatic altfel. Există bioreactoare cu senzori şi comenzi foarte precise care acţionează şi produc substanţe organice, medicamentoase, etc. prin procedee ale ingineriei genetice în timp foarte rapid. Prin toate acestea s-a deschis o poartă nouă a comprehensiunii şi potenţialităţii ştiinţei, o direcţie deosebit de complexă şi tot atât de benefică şi periculoasă precum este descoperirea energiei atomice. În acest context s-a conturat fenomenul clonării. Cecil Rife spune că pot exista diferenţe chiar şi la gemeni pe fondul faptului că unul poate fi stângaci şi altul dreptaci. Studiile pe tatonarea reactivităţii fătului în diferite perioade fetale au atras atenţia asupra posibilei importanţe a embriogenezei în conturarea unor structuri ereditare semnificative şi au stimulat dezvoltarea tipologiilor embriogenetice, conturate de Martiny şi de Sheldon. În fiecare an se nasc în USA la 4 milioane de copii, cam 250.000 cu defecte. 20% se atribuie eredităţii, 20% mediului placentar şi organic. Din restul din 60% fac parte şi anomaliile cromozomiale după Stoch (1969). Printre defectele genetice figurează mongoloismul sau sindromul Down cauzat de materialul cromozomial la mamele ce au vârsta de 38-39 ani, mai ales. Există şi defecte sexuale, datorate anomaliile sexuale- dar şi defecte ce afectează metabolismul şi au consecinţe severe asupra dezvoltării. Pe de altă parte s-au multiplicat şi diversificat foarte mult metodele logicii, formele de abordare a gemenilor şi s-a lărgit centrarea pe unele caracteristici psihice. Barbel Burks, a testat 214 gemeni şi copii diferiţi, Alice M. Scahy (1935), Gray şi Pearl Moskinski au făcut cercetări pe 200 cupluri de gemeni, Feeman şi Holzinger pe monozigoţi numeroşi (cu teste diferite) pe randamentul activităţii, pe capacitatea de menţinere a eforturilor, în activităţi de frecvenţe egale şi inegale ca mişcări. Kraepelin a studiat curba muncii şi fatigabilitatea. A făcut studii pe gemeni şi Ursu Oancea în România. În genere, aceste studii au un caracter aparte , dată fiind cazuistica oarecum de excepţie a gemenilor. Noi am evocat aceste studii pentru a pune în evidenţă importanţa eredităţii argumentată prin studiile asupra gemenilor şi prin lărgirea tematicii influenţelor asupra conduitelor şi a structurilor genotipice în procesul dezvoltării ontogenetice. Această din urmă atenţionare prin studii a stat la baza caracterologiilor evoluţioniste, al căror reprezentant mai cunoscut este Corman, faţă de omul, copilul, tânărul şi bătrânul de acum 20-30 ani, nu numai faţă de cei din aceeaşi generaţie cu sine. Revoluţia tehnico-ştiinţifică, aceea a cantităţii de comunicări digerate şi de evenimente, modificările structurilor social-economice, ale nivelului şi conţinutul programelor şcolare pe care le parcurge, lecturile pe care le are la dispoziţie, evenimente culturale, sportive pe care le indexează, chiar şi moda cu efemerul ei pe care o trăieşte, modul şi nivelul de trai, mediul şi aspiraţia, toate sunt într-o schimbare accelerate, dar foarte neegală ca ritm (chiar n cartierele aceluiaşi oraş), dar şi ca extincţie în toate ţările şi grupurile sociale. Aceste fenomene duc la schimbări de receptivitate, dar şi de atitudini, de conduite, de agresivităţi, apetituri, aspiraţii, interese, iar acestea la rândul lor se formează diferit pe niveluri de vârstă, de receptivitate de fond al personalităţii în totalitatea sa. În aceste condiţii are loc şi constituirea distanţelor dintre generaţii şi o distanţare de mentalitate mai evidentă şi nu de puţine ori, mai agresivă, dar şi o mai mare creştere a cantităţii de nelinişte din societate. Această intensă modificare socială ce generează modificarea condiţiei umane apare ca o necesitate de revedere a testelor, mai ales a celor de personalitate (atitudini, interese, aspiraţii, caracter) cam la 10-15 ani, şi reajustate şi modernizate. Să nu uităm faptul că studiile antropometrice chiar pun în evidenţă creşterea în înălţime cu câţiva centimetri a tineretului din diferite zone şi ţări, chiar dacă nu în mod egal. Tendinţa este însă receptată ca atare. Are loc şi o schimbare a formei capului oamenilor după studii le făcute în ultimii 50 de ani. Nu mai vorbim de faptul că silueta modernă feminină se centrează pe un corp suplu, rezistent (chiar şi fetele fac karate), sportiv. Coafura, îmbrăcămintea oamenilor se diversifică tot mai evident prin tendinţa de a se apropia cele două sexe ca vestimentaţie, coafură, gablonţuri, etc. nu putem insista mai mult în această problemă, putem însă sublinia faptul că psihologia , diferenţială, mai ales, are în vizor omul concret în dezvoltare şi aspectele mai semnificative ale identităţii sale psihologice temperamentale şi caracteriale spărgând verbiajul excesiv generalizator al descrierii psihicului uman, în genere, sub o formă standardizată. Psihologia diferenţială are în atenţie persoana cu compoziţiile sale specifice de caracteristici psihice, gradul de stabilitate sau de schimbare, de dezvoltare sau erodare a acestora, implicaţia socială cu gradul ei de intelectualizare şi aport în viaţa curentă. Într-o primă fază au fost sondate mai ales trăsăturile temperamentale, datorită unei mai mari stabilităţi a acestora. Caracteristicile corporale, cu specificităţile acestora au atras atenţia şi s-au acordat caracteristici explicative diferitelor proporţii specifice corporale. Apoi, treptat, a intrat în atenţia tipologiilor problema schimbării caracteristicilor corporale şi s-a lărgit argumentaţia modificărilor, mai ales de vârstă. Treptat ideea de a se folosi „constelaţii psihologice mai numeroase” pe lângă cele biomorfologice (persistente din cauza evidentelor diferenţe pe care le expun perceperii). În dezvoltarea tuturor ştiinţelor există un determinism de necesitate. Acesta are etapele lui. Din acest punct de vedere, psihologia diferenţială a trecut de la etapa de folosire şi validare logică şi concretă a unor metode, la efectuarea de tehnici, de diagnosticări, de tipologii implicate în unele solicitări practice ale vieţii sociale şi ale servirii progresului, ca implicaţie în cerinţele lui. Ne-am referit la acest fapt, acum doar îl reindexăm. Primele solicitări de acest gen s-au referit la utilizarea diagnosticării diferenţiale în gestionarea socială a aptitudinilor şi caracterelor umane în orientarea şcolară şi profesională, împotriva incompetenţei profesionale, sociale şi politice. Treptat psihologia diferenţială a devenit domeniu de suport în problemele tot mai complexe ale depistării de praguri de fragilizare ale naturii umane, în cazuri concrete şi a depistării rezervelor psihice de compensaţie. Problema handicapaţilor şi a protecţiei lor sociale prin instruire şi recuperări parţiale, pentru a scoate din derută şi din stări ce solicitau doar îngrijiri a milioane de persoane aflate, din păcate într-un haos provocat de faptul că întreaga societate se află într-un proces de intensificată restructurare sub influenţele presante ale revoluţiei tehnico-ştiinţifice. Prin toate acestea, psihologia diferenţială contribuie la progresul umanismului ştiinţific, la reabilitarea condiţiei umane, în numeroase cazuri şi la evitarea risipei de inteligenţă şi aptitudini. În linii mari psihologia diferenţială reuneşte tipologiile mai importante elaborate pe bază de numeroase criterii şi cercetări, adesea foarte analitice. Criteriile de implicaţie în tipologii sunt foarte importante. Împărţirea lor, de asemenea. Prin psihologia diferenţială s-a constituit un demers de abordare a omului concret, unic în felul lui, niciodată total repetabil, subiect al unui timp istoric şi circumstanţelor lui, fiinţă contribuantă şi consumantă de stiluri de viaţă, acceptanţe (toleranţe şi intoleranţe ajustate mereu prin comuniuni de trăiri şi conduite cu valoarea ce se formează şi cu efecte de reflexe pe care le produc, pe de o parte, asupra mediului existenţial, pe de altă parte, asupra propriului destin). Pentru că varietatea umană este foarte mare şi pentru că evoluţia umană este supusă unui uriaş complex de cauze, situaţii, probleme etc. psihologia diferenţială este un domeniu tot atât de mobil şi perfectibil ca şi psihologia vârstelor, influenţele dintre acestea devenind din ce în ce mai condiţionate. MACROTIPOLOGIA ZODIACALĂ Astrologia este un domeniu al cunoaşterii cu o vechime considerabilă şi o axiomatică bine definită, deşi destul de complexă şi în continuă modernizare. În clasificarea zecimală universală a tot ceea ce s-a scris în lume până în prezent, Astrologia este încadrată la Probleme ale ocultismului, care face parte din Filosofia minţii şi spiritului, alături de Filosofia culturii şi de Metafizica vieţii mentale. Spre deosebire de astronomie sau alte ştiinţe propriu-zise, astrologia cuprinde un sistem de cunoştinţe deduse şi pe alte căi decât prin observaţie şi experiment. Există o astrologie simbolică, bazată pe teoria babiloniană a analogiei, pe paralelismul cosmic şi pe corelaţia acauzală, după cum există şi o astrologie filozofico-deductivă şi una empirico-inductivă (ce foloseşte metode statistice). Astrologia are două componente. 1. prima este raţional-logică, de raportare a evenimentelor terestre la fenomenele cosmice, în virtutea unităţii Universului, iar 2. cea de-a doua este divinatorie, de revelare a subconştientului. Primul aspect (1) este interesant pentru oamenii de ştiinţă care încearcă să verifice principiile şi sentinţele astrologice (folosind în special metode statistice) şi să le transcrie în limbajul ştiinţei moderne. În prezent există articole, cărţi şi publicaţii ce cuprind astfel de cercetări, iar rezultatele sunt încurajatoare. Latura divinatorie (2) a astrologiei este de domeniul psihologiei, ca orice procedură care face apel la profunzimile inconştientului. Orice corp are propria sa vibratie. Si planetele au vibratii proprii, care pot fi întelese ca niste unde subtile care sunt receptionate pe Pamînt cu parametri variabili, în functie de pozitia planetelor pe zodiac, interactionând constant cu vibratiile zodiacale si cu vibratiile corpurilor de pe Pamînt. Fiecare om are propria sa receptivitate fata de aceste vibratii. Studiind pozitiile astrelor si cunoscând care sunt influentele generale ale vibratiilor planetare si zodiacale, tendintele la care ele îi expun pe oameni si conditiile favorabile pe care le pot genera aceste vibratii în viata individuala si sociala, o minte deschisa si creatoare poate percepe solutiile optime pentru rezolvarea diverselor situatii din viata terestra în armonie cu vibratiile cosmice. Astrele nu fac decât sa umple mediul nostru de viata cu vibratii care ne afecteaza mai ales la nivel launtric, psihic si spiritual, pentru ca la nivel mental, constient, sa învatam sa luam deciziile corecte. Astrele nu sunt responsabile pentru ceea ce ni se întâmpla bun sau rau în viata. Ele nu fac decât sa ne prezinte drumuri de parcurs, dar noi alegem încotro si cum mergem în viata. Fiecare este responsabil pentru ceea ce alege. Ce este zodiacul? În viata sociala, oamenii au functii foarte diverse, astfel ca întâlnim tot felul de categorii sociale si profesionale: medici, profesori, ingineri, muncitori, comercianti, functionari etc. Fiecare categorie are trasaturile ei, rolul ei în societate, stiluri de viata si de gindire, uneori chiar limbaj si uniforme caracteristice. Dar ceea ce se vede în diversitatea nivelurilor vizibile ale vietii terestre, la nivel social si profesional, este doar o oglindire partiala a diversitatii care se manifesta la nivel cosmic. Deosebirea este ca, la nivel cosmic, diversitatea este generata prin diversitatea vibratiilor si a combinatiilor de vibratii. Iar diferitele tipuri de vibratii sunt generate dupa legi constante, conform complexelor ritmuri cosmice ilustrate de miscarile planetare si stelare. În fiecare individ uman, vibratiile cosmice actioneaza în diverse raporturi si combinatii, în functie atât de momentul nasterii individului, cât si de optiunile sale în diversele domenii ale vietii. Ciclul natural al anotimpurilor terestre, corelat în mod vizibil cu miscarea de revolutie a Pamântului în jurul Soarelui, este împartit în etape egale, fiecare etapa având o vibratie proprie. Un asemenea sistem poarta numele generic de zodiac. Se poate spune ca un zodiac este, de fapt, un calendar energetic. Cine îl cunoaste, poate folosi optim energiile caracteristice fiecareia dintre etape, prin diverse metode de lucru energetic si subtil, actionând de la nivelul cel mai accesibil, cel intelectual. Exista multe zodiace, fiecare reprezentând un sistem distinct (de pilda, exista un zodiac european, un zodiac chinezesc, un zodiac arboricol, un zodiac indian etc.). Exista si similitudini între ele, dar fiecare reprezinta un mod distinct de percepere a vibratiilor cosmice în ritmurile lor naturale. Fiecare popor si fiecare cultura a vazut altfel aceste vibratii, astfel ca pot sa existe viziuni diferite, care se pot completa reciproc, sau pot fi folosite individual, cu acelasi succes. Orice zodiac este doar un instrument de lucru, iar succesul în folosirea lui depinde numai de precizia si credinta cu care este folosit. În zona Romaniei si în toata Europa, cel mai frecvent folosit este Zodiacul European, care provine de la vechile civilizatii care au trait în zona Indo-Europeana: chaldeenii, romanii, grecii si arabii au contribuit la ceea ce numim astazi zodiac european. Dar, ca orice stiinta, astrologia este si ea în evolutie si de-a lungul secolelor au aparut continuu schimbari si îmbunatatiri ale sistemului de lucru cu zodiacul. Originea termenului "Astrologie" deriva din vechea greaca de la "Astron" = stele si "Logos" = stiinta. Intelesul "primar" al combinatiei este legat de astronomie si nu de astrologie dar "filiatia" termenului "Astrologie" care este evident legata de studiul astrelor ceresti "realizat" atat de astronomie cat si de astrologie (in majoritatea acceptiilor, in special in acceptia astrologilor europeni care au "format" denumirile de stiinte, avand la baza, in majoritate, termeni latini sau grecesti). Poate cineva contrazice faptul ca oamenii primitivi priveau spre stele pentru a identifica niste constelatii sau, pur si simplu, pentru a gasi un identificator pentru zeii, dumnezeii, s.a. de care "dispuneau" - deci pentru a se lega de viitor, chestii esoterice, s.a.? Cert este ca nu este utilizat acelasi termen si pentru una si pentru cealalta deoarece astronomia se ocupa strict cu tot ce este legat de studiul stelelor pe cand astrologia studiaza evenimentele din viata umana in relatie directa si/ sau deductibila cu pozitia unor astre ceresti determinate intr-o adaptare directa/ concreta la cerintele umane de zi cu zi. Definitiile date acestei stiinte (astrologia) au avut forme care au evoluat in timp si au cautat sa exprime cat mai bine "ratiunea" si scopurile acesteia in directa relatie cu nivelul acumularilor stiintifice ale momentului precum si de posibilitatea de exprimare a "epocii" (fapt pentru care nu credem ca este "necesar" sa ajungem la a da si noi o definitie a acestei stiinte). Trebuie doar sa subliniem ca orientarile evidente ale acesteia au "evoluat" mai ales in directia prezicerii evenimentelor ulterioare, a "interogarilor", avand ca o principala abordare posibilitatea de a prezice norocul/ soarta ulterior/ ulterioara celui sau celor care interogheaza o constanta de timp sau de situatie. Aceasta evolutie permanenta, consecutiv adaptarii constante la "momentul cronologic" la care se face raportarea a atras o rafinare destul de excesiva a informatiilor care determina ca astrologia sa devina o stiinta deosebit de contestata. Cu toate acestea in astrologie pot fi incluse mult mai multe elemente/ stiinte, in special daca se va lua in considerare o abordare cronologica a evenimentelor si mai ales faptul ca, odata cu progresul uman, au aparut si alte stiinte de studiu ale fenomenelor umane care sunt foarte des "apelate" de astrologi. Aici este vorba despre sociologie, politologie, imagistica, psihologie, s.a., stiinte care se ocupa evident cu studiul fenomenelor umane si care dau informatii caracterizate de o mare marja de acuratete in ceea ce priveste viitorul sau raspunsul la o interogare in acest sens. Cumulul de cunostiinte a indus o necesitate a specializarilor care, pana si in cazul astrologiei, a indus aparitia de specii de stiinte distincte (chiar daca incadrarea lor se face tot in "sectiunea" initiala) care au rolul de a "rafina" vastul domeniu "insusit" de catre astrologi fie de facto fie prin extensie la instrumentele la care apeleaza acestia. Printre aceste "sectiuni de necesitate" se poate cita "Astrologia umanistica", "Astrologia economica", etc. stiinte care au atat tendinta de a se axa pe un anumit domeniu uman de activitate cat si de a mari eficienta si mai ales acuratetea interpretarilor/ predictiilor. Din aceste motive nu cred ca mai constituie o surpriza a zilelor noastre faptul ca exista la acest moment universitati de astrologie, institutii oficiale de studiu astrologic si, de ce nu, preocupari ale diverselor institutii de stat pentru o "acuratete marita a predictiilor evolutive" usor de asimilat stiintelor astrologice (sau invers). Undeva, in jurul anilor 10.000 i.Ch. apare o prima dovada reala, palpabila, a insemnarilor astrologice si sau astronomice - fara a se putea preciza in mod cert. Este vorba despre partea superioara a craniului unui mamut (!!!) unde se gasesc gravate doua coloane a cate sase semne (douasprezece in total) care se atribuie a fi ideogramele primare ale celor douasprezece zodii sau luni, in directa relatie cu alte cateva semne plasate in sensul de scriere tipic populatiilor chizeze in stanga coloanelor principale. Aceasta similitudine de "acceptie" a douasprezece perioade anuale "de baza" se pare ca isi are radacinile in vremuri mult mai inaintate decat s-ar fi crezut. Bazele Astrologiei se pierd în negura timpurilor. Dar pornind în studiul atent al zodiacului, descoperim în el principii care se regasesc în mai toate filosofiile, esente ale întelepciunii, legi ale Universului sau Legi Universale. Cu toate ca ele rareori sunt incluse în cartile de astrologie - probabil fiind considerate o baza subînteleasa a gândirii metafizice din stiinta astrelor - le consider esentiale pentru o buna întelegere a functionarii si utilizarii astrologiei. Multi oameni - chiar oameni de stiinta - nu reusesc sa înteleaga astrologia tocmai fiindca neglijeaza aceste principii de baza, felul în care ele se reflecta în teoria si practica astrologica. De aceea, toti cei care abordeaza astrologia numai pe baze mecaniciste, prin legile astronomiei si ale stiintelor materialiste, au toate sansele sa vada în ea doar o speculatie oculta, o teorie pe care ei nu au cum sa o verifice. Numai ca aceasta imposibilitate de verificare nu se datoreaza astrologiei, ci lacunelor din instrumentul mental cu care ei încearca sa o verifice. " LEGILE UNIVERSALE (Principiile Adevarului): 1. LEGEA MENTALISMULUI: Totul este spirit, Universul este mental. Aceasta lege explica faptul ca Totul este Realitate Substantiala, aflându-se în toate manifestarile si aparentele ei exterioare pe care le cunoastem sub denumirea de Universuri materiale, Fenomene ale Vietii, Materie, Energie - într-un cuvânt, tot ceea ce este perceput de simturile noastre materiale, este spirit. Acest spirit nu poate fi explicat si definit, dar poate fi considerat si gândit ca un spirit universal, infinit si viu. El explica Adevarul ca Lumea. Universul nu-i decât o creatie mentala a TOT-ului. Prin urmare, în acest spirit noi traim, actionam si suntem noi însine. 2. LEGEA CORESPONDENTEI: Ceea ce este sus este si ceea ce este jos, Ceea ce este jos este si ceea ce este sus. Aceasta a doua lege explica faptul ca exista o armonie, un raport constant, o corespondenta între diferitele planuri de manifestare ale Vietii si Fiintei - respectiv planul material, mental si spiritual. Aceste planuri sunt asemanatoare, diferenta între ele fiind doar de grade si nivel de vibratii - sunt creatii ale TOT-ului si exista în spiritul infinit al TOT-ului. 3. LEGEA VIBRATIEI: Nimic nu este în repaus, totul se misca, totul vibreaza. Aceasta lege este cea mai importanta pentru cunoasterea si întelegerea fenomenelor mentale si spirituale. Aceasta explica faptul ca miscarea se manifesta pretutindeni în Univers, ca nimic nu este în stare de repaus, ca totul se misca, totul vibreaza. Diferentele care exista între variatele manifestari ale materiei, energiei si sufletului, se datoreaza gradului diferit de vibratie. De la TOT CE ESTE, care este SPIRIT PUR, pâna la cele mai grobiene forme ale materiei, totul vibreaza; cu cât este mai intensa vibratia, cu atât este mai înalta pozitia pe scara. Vibratia Spiritului este atât de intensa si atât de rapida, încât, practic, pare în repaus, la fel cum o roata care se învârte cu viteza foarte mare pare oprita. La cealalta extremitate a scarii sunt formele grobiene ale Materiei, ale carei vibratii sunt atât de lente încât parca nici nu ar exista, la fel ca unele sunete de mica frecventa pe care urechea umana nu le percepe. Între acesti doi poli opusi, exista o infinitate de grade diferite de vibratii. 4. LEGEA POLARITATII: Totul este dublu, orice lucru are doi poli, totul are doua extreme, asemanatorul si neasemanatorul au aceeasi semnificatie, polii opusi au o natura identica însa de grade diferite, extremele se ating, toate adevarurile nu sunt decât semiadevaruri, toate paradoxurile pot fi conciliate. Aceasta lege arata ca în orice lucru sunt doi poli, doua aspecte opuse, iar contrariile nu sunt în realitate decât doua extreme ale aceluiasi obiect, între care sunt intercalate grade diferite. Caldura si frigul, desi par opuse, în realitate sunt acelasi lucru, distingându-se doar prin diferenta de grade. La fel, dragostea si ura, binele si raul - depinde doar de vointa noastra de a le transforma dintr-una în alta. 5. LEGEA RITMULUI: Totul se scurge înauntru sau în afara, orice lucru are durata sa, totul evolueaza apoi degenereaza, balansul pendulei se manifesta în toate si masura oscilatiei sale la dreapta este asemanatoare cu masura oscilatiei sale la stînga, ritmul este constant. Aceasta lege explica ca în orice lucru se manifesta o miscare masurata de plecare si venire, un flux si un reflux, o balansare înainte si înapoi, o miscare asemanatoare unei pendule. Exista întotdeauna o actiune si o reactiune, un progres si un regres, un maxim si un minim. 6. LEGEA CAUZEI SI A EFECTULUI: Orice cauza are efectul sau, orice efect are o cauza, totul se întâmpla conform Legii, hazardul nu este decât un nume dat unei legi necunoscute, sunt numeroase planuri ale cauzalitatii însa nimic nu scapa Legii. Aceasta lege explica faptul ca totul se întâmpla conform Legii, ca niciodata nu se întâmpla ceva neprevazut, accidental, ca hazard nu exista, deoarece exista planuri diferite de Cauza si Efect, iar planul superior domina întotdeauna planul inferior. Un eveniment este ceea ce survine, se produce ceea ce se întâmpla ca rezultat sau ca o consecinta a unui eveniment precedent. Un eveniment creeaza prin el un alt eveniment, el constituie o veriga în marele lant al evenimentelor ordonate, iesit din energia Creatoare a TOT-ului. Exista o continuitate între toate evenimentele precedente, rezultate si urmatoare. 7. LEGEA GENULUI: Este un gen în toate lucrurile, totul are principiile sale, Masculin si Feminin, genul se manifesta pe toate planurile. Aceasta lege explica faptul ca Genul se manifesta în orice lucru, ca principiile Masculin si Feminin sunt totdeauna prezente si active în toate fazele unui fenomen, pe oricare plan de viata. Cuvântul "gen" deriva dintr-o radacina latina care înseamna "zamislire, procreare, a face sa se nasca, a produce". Acest cuvânt are o semnificatie mai larga si mai generala decât cuvântul "sex", care defineste deosebirile existente între lucrurile vii (masculin si feminin). Rolul principiului Masculin este de a dirija catre principiul Feminin o anumita energie inerenta si de a pune astfel în miscare Procesul Creatiei. Unul sau altul - luate separat ca principii - sunt incapabile sa zamisleasca fara existenta celuilalt. Cele sapte Legi sunt destul de greu de înteles de toata lumea. La ora actuala, majoritatea oamenilor stiu sub ce semn zodiacal s-au nascut, deci cunosc cel putin acest aspect al coordonatei lor celeste si se pot recunoaste în el la nivel de personalitate si aspiratii generale. Dar foarte putini stiu si în ce casa terestra s-au nascut, iar de aici apare o confuzie generalizata în ceea ce priveste sensul vietii terestre, directia de actiune în care ar trebui lucrat pentru o împlinire maxima a propriului potential. Cred ca rostul Astrologiei implica si descoperirea acestei dimensiuni a omului, care nu este o fiinta aparuta din întâmplare sau în mod inevitabil sub Cer, ci mai ales o fiinta care are de învatat si de facut anumite lucruri aici, pe Pamânt. Astrograma nasterii cuiva este ca un program initial, dar ea nu poate determina în totalitate evolutia acelui om, fiindca el intervine continuu în propria sa evolutie, prin liberul arbitru. Astrele predispun, prin ceea ce indica ele cu precizie matematica, dar omul dispune prin ceea ce alege el, în functie de dorintele si întelepciunea sa, dintre predispozitiile oferite de astre. Acest proces poate fi greu de înteles, dar poate fi observat, de pilda, atunci când recitim o carte - citita cu mult timp în urma - si descoperim ca acum o percepem altfel. Cartea a ramas neschimbata, dar noi am evoluat, criteriile si perceptiile noastre s-au modificat si, de aceea, putem sa vedem în acea carte lucruri noi, neobservate initial, sau sa nu ne mai frapeze anumite lucruri care ne-au impresionat la prima lectura. Omul nu se naste la întâmplare si, de aceea, nu trebuie nici sa traiasca la întâmplare. Omul se naste pentru a realiza si învata anumite lucruri pe Pamânt. Astrograma îi dezvaluie omului un plan general al vietii sale, care cuprinde tendinte si promisiuni, posibilitati si obstacole pe care le va întâlni în viata sa. Dar depinde de om cum va îndeplini acest program, ca sa ajunga sa fie fericit si împlinit. Omul are liberul arbitru în ceea ce face si poate alege, în orice moment, dintre multe posibilitati. Cu cât viziunea sa este mai larga, cu atât el poate vedea mai multe din posibilitatile oferite de o situatie. Cu cât abilitatea si inteligenta sa în abordarea vietii sunt mai dezvoltate, cu atât el poate adopta solutii mai eficiente. În acest fel, viata fiecaruia depinde cel mai mult de sine însusi. Dar si aceasta este doar o consecinta a amplei Legi a Cauzei si Efectului. Orice lucru, cât de mic, care ni se întâmpla, are o cauza clara, iar daca stim sa o recunoastem, putem face ca acel lucru sa nu se mai întâmple, daca nu ne foloseste, sau îl putem repeta, daca ne foloseste. Ce este un horoscop personal ? O harta astrologica arata pozitia Soarelui, a Lunii si a celorlalte planete aflate pe cer într-un anumit moment. Zodiacul este împartit in 12 diviziuni egale (de câte 30 de grade), cunoscute ca semne zodiacale : Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanta, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator si Pesti. În interiorul unui horoscop se mai gasesc înca 12 diviziuni, cunoscute sub numele de "case". Acestea se calculeaza in functie de Ascendent, care, la rândul lui, este determinat de ora nasterii. Iata de ce cunoasterea exacta a momentului nasterii este atât de importanta. Fara se lua în calcul si casele, la analizarea unui horoscop se obtine o imagine incompleta, care poate cuprinde erori mari în ceea ce priveste caracterizarea astrologica a unui individ. Exista numerosi alti factori care confera unei astrograme un caracter unic si semnificatii singulare. Toate aceste componente reprezinta numeroasele aspecte ale naturii noastre interioare. Iata de ce predictiile facute pentru zodii în general, nu sunt de cea mai mare acuratete. Predictiile cu privire la un anumit moment si/sau o anumita persoana sunt determinate de caracteristicile individuale ale unei astrograme. Asa cum fiecare dintre noi este unic, si asezarea planetelor la nastere este unica si are o semnificatie singulara, deosebita de a celorlalti. Configuratia astrologica într-o anumita perioada sau la un anumit moment ne afecteaza - pozitiv sau negativ - pe fiecare dintre noi. Detaliile acestei influente sunt date numai si numai de caracteristicile horoscopului personal. Totodata, ora e în strânsa legatura cu locul nasterii, fiindca e înregistrata dupa ora oficiala de la locul nasterii, iar coordonatele geografice ale locului nasterii completeaza datele pentru construirea astrogramei, fiind foarte importanta si pozitia pe cer a planetelor fata de linia orizontului la locul nasterii. Să trecem în revistă însuşirile specifice subliniate de către Soare şi Lună : Soarele Luna Spirit Suflet Unitate Diversitate Patern Matern Maturitate Copilărie Libertate Dependenţă Strălucire Interiorizare Activitate Pasivitate Mândrie Smerenie De cele mai multe ori, dacă există un aspect Soare-Lună într-o astrogramă, acesta se manifestă încă din copilăria individului, determinându-i toată viaţa. Mai concret, dacă aspectul este unul armonios, înseamnă că mediul familial este el însuşi armonios, individul putând învăţa când să fie activ, când să se retragă, când să strălucească în societate, când să-şi canalizeze energiile către familie, ş.a.m.d. Dacă aspectul este unul nearmonios, individul poate fi mai tot timpul în contratimp cu acţiunile sale, poate avea un orgoliu excesiv sau să fie nevoit să suporte multă umilinţă. Soarele şi Luna în aspect armonic (sextil, trigon) .Voinţa, energia, creativitatea sunt în armonie cu stabilitatea emoţională. Fantezia individului este în slujba voinţei sale, fără a trăi o viaţă proprie, necontrolată. Omul nu se pierde în lume, şi nici nu se închide în sine. Îşi cunoaşte bine semenii. La naşterea sa şi în timpul copilăriei sale timpurii părinţii erau în relaţii excelente. Din această cauză el are un sistem de valori sănătos, având o viaţă armonică, putându-şi rezolva problemele indiferent de gravitatea lor. Într-o relaţie de parteneri poate să accepte chiar şi o persoană având probleme sufleteşti, armonia lui interioară garantând succesul chiar şi în această situaţie. La locul de muncă cel mai probabil se află într-o funcţie de conducere, având o mare putere de convingere, fără a fi agresiv. Are o foarte mare popularitate dar nu şi-o exploatează în interese proprii. Aspectul benefic Soare-Lună îl ajută în construirea unei cariere. Singurul pericol ar putea apărea dintr-o tendinţă prea mare pentru comoditate. Soarele şi Luna în aspect disonant (cuadratură, opoziţie) .Există un conflict adânc între voinţă (Soare) şi ecoul ei (Luna), între acţiunile conştiente şi subconştient. Ori de câte ori ar vrea să realizeze ceva, este împiedicat de propriile emoţii, hotărâri sau cuvinte nerostite. Nu-şi găseşte echilibrul cu lumea exterioară. Adeseori clişeele mentale şi obiceiurile sale sunt aspru criticate. Are impresia că trebuie sa renunţe la ideile proprii din cauza celorlalţi. Chiar poate avea ciocniri agresive din această cauză. Autoaprecierea poate fi deteriorată serios. S-ar putea ivi chiar o nesiguranţă în rolul propriu de bărbat/femeie sau tată/mamă. În majoritatea cazurilor, problemele sale pornesc din copilărie. Adesea, la naşterea sa părinţii îi sunt în conflict. Relaţia sa cu ei este departe de a fi perfectă. El se identifică cu unul dintre ei, ignorându-l pe celălalt. Posibilităţi de rezolvare .Problemele trebuie conştientizate, mai ales faptul că nimeni altcineva nu le poate rezolva. Trebuie făcută ordine printre ideile proprii, voinţa să fie clarificată. Individul trebuie să-şi exprime ideile indiferent de reacţiile celorlalţi. Trebuie să-şi aleagă un partener mai echilibrat decât el. Trebuie meditat adânc la rolul de a fi bărbat sau femeie, tată sau mamă, şi problemele ivite astfel nu trebuie proiectate asupra partenerului. Se cere o autoapreciere corectă. Un cuvânt în plus la conjuncţia Soare-Lună: unitatea dintre voinţă şi emoţie fiind prea puternică, tot ceea ce face i se pare corect, singurul mod de a-şi da seama despre justeţea acţiunii sale fiind reacţia anturajului, care în mod evident poate veni cu întârziere faţă de fapta consumată. Se poate naşte un subiectivism exagerat. Având nevoie de reacţiile celorlalţi mai mult decât semenii săi, relaţiile sale sunt foarte importante. Poate avea nevoie de încurajare şi consolare.Soarele şi Luna în conjuncţie .A se citi şi cele expuse la aspectul armonic. Aceasta se colorează cu următoarele considerente: voinţa şi sentimentele alcătuiesc un tot unitar. Din această cauză se manifestă foarte logic şi autentic, dar greu poate evita subiectivismul. Îi este indicat să observe reacţiile celorlalţi, fiindcă din interior nu prea poate să-şi dea seama dacă greşeşte sau nu. Pentru a evolua, are nevoie de un partener, care să-i fie totodată şi o oglindă a acţiunilor sale. Pentru mărirea încrederii în sine, el poate avea nevoie de stimuli din afară : încurajare, compasiune, consolare sau pur şi simplu un ecou pozitiv. Astrologia este ştiinţa care studiază viaţa prin analogie cu zodiacul şi cu mişcările şi poziţiile relative ale astrelor pe zodiac, asociindu-le simboluri şi semnificaţii legate de viaţa materială, emoţională şi spirituală a omului. Utilizează metode matematice şi noţiuni astronomice pentru stabilirea poziţiilor astrale, ca şi puncte virtuale, fără corespondent fizic, iar interpretarea acestora este intuitivă şi sintetică, astfel încât ea nu se înscrie printre ştiinţele exacte, materialiste. Astrologia consideră că astrele emit vibraţii subtile, încă nesesizabile sau cu efecte greu de detectat de către metodele ştiinţelor materialiste, iar aceste vibraţii determină în Univers condiţii energetice pentru diverse tipuri de manifestări. Ea este considerată o ştiinţă mentală, metafizică, şi multă vreme a făcut parte dintre artele oculte. După scopul în care se utilizează Astrologia, există diverse ramuri ale Astrologiei, care uneori au dezvoltat metode proprii de lucru, dar bazate pe aceleaşi principii fundamentale ale Astrologiei, eventual în corelaţie şi cu alte ştiinţe:  Astrologie natală. Se utilizează data, ora şi locul naşterii unei persoane pentru a i se construi tema natală (astrograma), şi prin interpretarea acesteia se pot determina caracteristicile înnăscute şi latente ale persoanei pentru această viaţă, posibilităţile ei de împlinire şi evoluţie în viaţă. Metoda se poate extinde şi asupra unei organizaţii, ţări, situaţii etc.  Astrologie orară. Se foloseşte data, ora şi locul la care se pune o întrebare pentru care trebuie găsit răspunsul, şi se construieşte astrograma cu aceste date. În funcţie de natura întrebării, astrograma oferă un răspuns sau cel puţin permite găsirea unor repere care să conducă spre răspuns.  Astrologie lunară. Este o astrologie bazată pe ciclul lunar şi pe poziţia Lunii în zodiac. În multe culturi se regăsesc influenţe ale astrologiei lunare, dar cel mai reprezentativ este sistemul ebraic, bazat pe Kabbalah.  Astrologie previzională. Se interpretează mişcările reale (în tranzit) sau progresate (în progresie) ale astrelor, pentru evaluarea posibilităţilor de evoluţie în viitor ale unui subiect (o situaţie, o persoană, o organizaţie, etc.) prin compararea acestor mişcări cu tema natală a subiectului.  Astrologie relaţională (sinastrie). Se compară temele natale pentru două persoane, pentru a se identifica natura relaţiilor dintre ele şi posibilităţile de evoluţie ale acestor relaţii.  Astrologie medicală. Pe baza temei natale se determină predispoziţiile înnăscute ale persoanei pentru anumite afecţiuni, precum şi oportunitatea sau posibilitatea anumitor tratamente şi remedii la probleme de sănătate.  Astrologie psihologică. Această ramură foloseşte astrologia în combinaţie cu psihologia, pentru studiul evoluţiei psihice şi sociale a individului uman în diverse stadii ale vieţii sale.  Astrologie profesională. Pe baza temei natale se determină predispoziţiile înnăscute ale persoanei pentru anumite activităţi, aptitudinile sale pentru anumite domenii şi profesiuni, în vederea orientării sale profesionale.  Astrologie mondenă. Această ramură foloseşte tehnicile astrologice pentru analiza evenimentelor sociale şi politice, ca şi pentru studiul vieţii marilor personalităţi, descifrând istoria statelor şi a indivizilor din perspectiva vibraţiilor cosmice.  Astrologie cartografică (astrocartografie). Aplicându-se tehnici şi noţiuni de astrologie, se face corelaţia între tema natală a unui individ şi impactul pe care îl poate avea asupra vieţii sale deplasarea sau mutarea lui într-o altă zonă geografică.  Astrologie karmică. Luându-se în consideraţie teoria reîncarnării şi legea karmei, se determină, din tema natală, relaţii ale vieţii actuale cu încarnările precedente şi sensul în care trebuie să acţioneze persoana în actuala încarnare pentru a-şi continua evoluţia.  Astrologie kabalistică. Este ramura astrologiei care se regăseşte în Kabbala, rezultând aplicaţii de sinteză cu interpretări specifice asupra Arborelui Vieţii şi asupra relaţiilor dintre planete.  Astrologie ezoterică. Folosindu-se de o simbolistică diferită, la un nivel mai profund de înţelegere, astrologia ezoterică determină coordonatele vibraţionale şi spirituale pe care evoluează o entitate, fiind o astrologie a sufletului. S-a dezvoltat pornind de la scrierile semnate de Alice Bailey şi Helena Blavatsky, multe concepte şi interpretări fiind modificate faţă de astrologia occidentală clasică.  Astrologie holistică . Această ramură priveşte tema natală ca un întreg, şi oferă interpretări bazate pe ansamblul elementelor din temă, şi nu doar pe analiza elementelor disparate. În această idee, ea introduce o serie de concepte noi în astrologie, ţinând cont şi de gruparea de ansamblu a planetelor în temă. Şcolile de Astrologie. În diversele civilizaţii terestre s-au dezvoltat diferite şcoli de astrologie, folosind metode uneori asemănătoare, alteori foarte diferite între ele.  Astrologie occidentală. Având rădăcini în astrologia sumeriană şi babiloniană, ulterior dezvoltată de greci şi arabi, astrologia occidentală este astăzi cea mai cunoscută în ţările Europei şi Americii, iar în ultimul secol a cunoscut o dezvoltare deosebită şi în Australia. Este cea mai cunoscută şi în România, şi în acest glosar ne referim în special la ea.  Astrologie egipteană . Sistemul de astrologie egipteană a fost redescoperit în urmă cu numai câteva secole de către ocultiştii europeni. El are multe aspecte asemănătoare cu astrologia occidentală, dar şi unele metode diferite de calcul şi de interpretare.  Astrologie chinezească . Folosind animale ca simboluri, în loc de constelaţii, şi punând mai mult accent pe ciclurile anuale şi pe cele lunare, şi mai puţin pe mişcările planetelor, astrologia chinezească diferă considerabil faţă de astrologia occidentală.  Astrologie vedică. Şcoala hindusă de astrologie este fundamentată pe învăţăturile vedice şi pe filosofia Indiei, fiind foarte profundă şi apreciată, totodată, în ţările de la poalele Himalayei. Deşi există unele asemănări cu astrologia occidentală, reprezentările grafice şi simbolistica, precum şi interpretările, diferă sensibil.  Astrologie avestană. Şcoală de astrologie bazată pe vechile învăţături ale zoroastrismului, şi promovată în prezent la Perm de către Pavel Globa. Are multe similitudini cu astrologia vedică.  Astrologie uraniană . Bazată pe includerea unor planete transplutoniene, această şcoală de astrologie este, probabil, cea mai reformatoare din ultima vreme, ea cunoscând o dezvoltare deosebită mai ales după 1900. Zodiacul european  Zodia Fecioara / arhetipul virginei, calugaritei 23 august - 21 septembrie Semn : feminin, negativ Planeta dominanta : Mercur Element : Pamânt Calitate : mutabil Culoare : gri petrol, bleumarin, verde Metal : mercur sau nichel Modest, obiectiv, meditativ, cu un simt pronuntat al datoriei, nativul din zodia Fecioarei poate fi un bun savant, contabil sau critic, pentru ca are o capacitate analitica deosebita. Este un om rational, foarte atent la detalii. Actioneaza cu grija si corect, dar are o atitudine critica. Iubeste natura, îi place sa studieze. Apreciaza viata simpla si nu îi plac experimentele. Mizeaza mai degraba pe rabdare si perseverenta decât pe aventura si speculatie. Îsi planifica afacerile pe termen lung. Are talent pedagogic. Daca Soarele este prost aspectat, nativul din Fecioara poate fi meschin si cârcotas. Indecizia îl poate face sa rateze sansele. Nativul din Fecioara poate lua totul în nume de rau, poate fi zgârcit sau cu toane. Sanatate : Nervii sunt sensibili. Uneori, nativii acestei zodii pot fi ipohondri. Sunt predispusi la eczeme sau ulcere, mai ales daca parerile nu le sunt luate în considerare si le este lezat amorul propriu. Digestia poate fi dificila, motiv pentru care pot sa apara constipatii.  Zodia Varsator / arhetipul prietenului 20 ianuarie - 18 februarie Semn : pozitiv, masculin Planeta dominanta : Uranus Element : Aer Calitate : fix Culoare : turcoaz Metal : aluminiu Imprevizibil, imaginativ, dornic sa îsi dezvolte ideile. Poate fi o fire rebela si rece. Nativii din Varsator sunt niste oameni neobisnuiti. Planeta Uranus, care îi patroneaza, le confera vioiciune si originalitate. Ei sunt activi, deloc plicticosi. Au multe idei bune. Sunt atrasi de tot ceea ce este vechi, tainic si indescifrabil. Varsatorii sunt progresisti. Pentru ei, viitorul a început deja. Desi sunt individualisti, le place societatea, în care stralucesc. Apreciaza modul modern de viata si progresul înseamna totul pentru ei. Soarele prost aspectat indica încordare si instabilitate. Ciudateniile lor îi fac pe nativii din Varsator sa para excentrici. Din cauza modului lor contradictoriu de a gândi si simti, iau uneori decizii incorecte si sunt deseori nedrepti în aprecieri. Sanatate : Nativii din Varsator sunt predispusi la boli ale inimii, spatelui, circulatiei sanguine (în special varice). Sunt vulnerabili la schimbarile de vreme si au nervi sensibili.  Zodia Capricorn / arhetipul pustnicului 21 decembrie - 19 ianuarie Semn : negativ, feminin Planeta dominanta : Saturn Element : Pamânt Calitate : cardinal Culoare : gri închis, negru, maro închis Metal : plumb Disciplinat, loial, serios, practic, se orienteaza catre succes. Capata cu greu încredere în ceilalti. Capricornul are un puternic simt al realitatii. El se concentreaza asupra esentialului, este sârguincios, perseverent, econom, corect. Este un om pe care te poti baza. Îsi cheltuie energia metodic si "se catara" încet spre telurile lui ambitioase. Un Capricorn merge la sigur si evita experimentele. Are aptitudini pentru profesiuni ca inginer, administrator, constructor sau mestesugar (în general în profesiuni legate de pamânt). Daca Soarele este prost aspectat, nativul din Capricorn poate gândi si actiona în mod egoist, înclina spre supraevaluare, este încapatânat, ipocrit si, din cauza neîncrederii în ceilalti, îsi deschide cu greu inima. Sanatate : Nativul din Capricorn este mai expus la boli cronice decât la cele acute; totusi este amenintat de fracturi, raniri, în special la genunchi sau încheieturi, reumatism, raceli, afectiuni ale stomacului si ale pielii, ca si la dereglari metabolice.  Zodia Sagetator / arhetipul marelui preot sau al marii preotese 22 noiembrie - 20 decembrie Semn : pozitiv, masculin Planeta dominanta : Jupiter Element : Foc Calitate : mutabil Culoare : bleumarin, violet Metal : cositor Prietenos, pasionat, tolerant, îi place libertatea si aventura. Poate fi extravagant si necioplit. Sagetatorul este calauzit de idealuri, pâna când se hotaraste sa se retraga într-o pozitie sociala sigura. E amabil, deschis, optimist. Poate fi, însa, si extrem de arogant. Succesele lui se datoreaza atât intuitiei, cât si disponibilitatii de actiune si mobilitatii. Talentul sau organizatoric e remarcabil. E neclintit în principiile sale fundamentale, care sunt adevarul si dreptatea. Sagetatorul e un luptator cinstit, care iubeste sportul si natura, marinimos fata de sine si fata de ceilalti. Soarele prost aspectat indica sentimente divergente si un amor propriu exagerat si foarte usor de lezat, trasaturi care duc la toane, la exagerare sau la autoamagire. Nativul mai înclina spre capriciu, risipa, fanfaronada si speculatie. Sanatate : Sagetatorul este pus în corespondenta cu soldurile, pulpele, astfel încât nativul acestei zodii este predispus la paralizii ale membrelor, accidente sportive, sciatica.  Zodia Scorpion / arhetipul alchimistului 23 octombrie - 21 noiembrie Semn : negativ, feminin Planeta dominanta : Pluto Element : Apa Calitate : fix Culoare : grena si maro Metal : otel sau fier Hotarât, rafinat, tainic, curios. Poate fi gelos si smecher. Nativii din Scorpion pot fascina datorita caracterului lor puternic, cu atât mai mult cu cât au si ceva misterios în ei. Vointa si dorinta de a-si impune individualitatea, instinctul lor de conservare, tenacitatea si perseverenta, un mod de a gândi si actiona puternic marcat de sentimente - sunt alte caracteristici foarte pronuntate ale nativilor Scorpion, carora li se adauga o buna cunoastere si constientizare a obiectivelor, mândria si respectul fata de sine. Scorpionii pot îmbratisa cu succes cariera de cercetatori sau de psihologi. Pentru ei, moartea si învierea nu sunt simple figuri de stil. Cunosc atât culmile, cât si abisurile existentei. Deoarece sunt permanent sub tensiune, pot cadea usor în extreme. Atitudinea lor fata de ceilalti este marcata de neîncredere. Pot fi vicleni, razbunatori, agresivi, încapatânati si exagerat de gelosi. Sanatate : Un om al placerilor, nativul din Scorpion este victima acestora. Predispozitii la boli de stomac, gât si nas, infectii, hemoroizi, intoxicatii.  Zodia Balanta / arhetipul iubitei sau iubitului 22 septembrie - 22 octombrie Semn : pozitiv, masculin Planeta dominanta : Venus Element : Aer Calitate : mutabil Culoare : albastru, tonuri de roz si de verde Metal : cupru, uneori bronz Sarmant, sociabil, bun diplomat. Accepta compromisurile. Poate fi indecis. Nativii din Balanta sunt sociabili si au nevoie de ceilalti pentru a se desfasura. Caracterul lor iubitor si armonios este controlat de ratiune. Sunt inimosi, diplomati înnascuti si stapânesc arta de a se purta cu ceilalti. Pentru ei, mentinerea echilibrului, ideea de "a trai si a-i lasa si pe ceilalti sa traiasca" sunt necesitati vitale. Sunt adaptabili, au bun gust si talent artistic. Iubesc culorile, tablourile, muzica si dansul si ies în evidenta datorita aspectului lor exterior placut. Daca Soarele este prost aspectat, rafinamentul erotic poate duce la viciu. Ambitia, toanele, lingusirile, desfrâul si vanitatea le pot dauna nativilor din Balanta, iar dorinta de lux îi poate costa prea mult. Sanatate : Nativii Balanta sunt gurmanzi înnascuti. Din acest motiv, la maturitate pot avea tendinte de îngrasare. Sunt predispusi la boli de rinichi, la afectiuni ale vezicii, uretrei, pielii si încheieturilor.  Zodia Leu / arhetipul tatalui 23 iulie - 22 august Semn : pozitiv, masculin Planeta dominanta : Soare Element : Foc Calitate : fix Culoare : toate tonurile de la rosu la galben Metal : aur Soarele în onoare Încrezator în propriile forte, mândru, generos; stie sa îsi reprezinte interesele, îi place sa atraga atentia, poate fi condescendent. Leul este constient de propria valoare si este mereu preocupat ca meritele sa-i fie recunoscute în mod corespunzator si sa iasa în evidenta. Are o mare nevoie de respect. Este ambitios si creativ. Stie sa îsi creeze aparitii de efect. Vrea sa fie "vioara întâi", îsi organizeaza succesul, cauta prestigiul social. Este drept si marinimos. Uneori poate parea arogant. Amorul propriu si autoadmiratia îl pot costa simpatia celor din jur. Îi plac aparitiile teatrale, iar în familie tinde sa adopte rolul de stapân. Sentimentele sale puternice îl pot duce la speculatii si aventura. Poate fi egoist. Sanatate : Vitalitatea Leului este remarcabila; totusi, este sensibil la stres, care îi poate provoca tulburari cardiace. Este predispus la afectiuni ale sângelui, ale maduvei osoase si ale încheieturilor. Insuccesele îi pot afecta sanatatea.  Zodia Rac / arhetipul mamei 22 iunie - 22 iulie Semn : negativ, feminin Planeta dominanta : Luna Element : Apa Calitate : cardinal Culoare : gri argintiu Metal : argint Precaut, înclinat spre meditatie, dotat cu multa imaginatie. Are nevoie de siguranta, este interiorizat. Caminul este important. Racul este tandru, binevoitor, sensibil, plin de fantezie, dornic de liniste. Este dominat de sentimente, îsi aude vocea interioara, are presimtiri, intuitia avertizându-l deseori. Îi place sa fie laudat si este recunoscator pentru laudele primite. Creativitatea sa îl poate ajuta sa se afirme în domeniul artistic. Racul este grijuliu si totdeauna gata sa dea o mâna de ajutor. Respecta conventiile sociale si recunoaste necesitatea disciplinei, chiar daca îi vine greu sa se lase îngradit. Racul este, însa, si foarte susceptibil, usor de jignit si ranchiunos. Uneori poate fi prea sentimental. Are toane, risca sa se lase dus de val si sa cada. Imaginatia prea puternica îl poate face sa vada pericole si acolo unde nu sunt, favorizând teama. Racul poate fi instabil, fapt care îl face sa fie dornic de schimbari. În relatiile cu ceilalti, este uneori prea închis în sine. Cu toate ca nu pretinde ca le stie pe toate, vrea sa aiba ultimul cuvânt. Sanatate : Cel mai sensibil organ este stomacul. Starea sanatatii sale este influentata de starea de spirit.  Zodia Gemeni / arhetipul frate-sora 22 mai - 21 iunie Semn : pozitiv, masculin Planeta dominanta : Mercur Element : Aer Calitate : mutabil Culoare : aproape toate; benefic este galbenul Metal : mercur Sensibil, energic, comunicativ, iubeste schimbarile; este sociabil, dar adesea indecis. Un Geaman este mobil, se adapteaza usor, este curios, interesat de multe lucruri, este mediatorul înnascut. Este sociabil si cauta permanent latura vesela a vietii. Bunatatea, talentul diplomatic si negustoresc si usurinta în exprimare îi permit sa abordeze cu succes multe domenii. Gemenilor li se poate reprosa orice în afara faptului ca ar fi plicticosi. Activi si creativi, ei cauta fascinantul si neobisnuitul. Daca interesele de moment sunt prea puternice, atunci Geamanul se orienteaza dupa cum bate vântul. Un Geaman fuge dupa doi iepuri si îsi schimba comportamentul în functie de starea de spirit. Din acest motiv, e nehotarât si instabil, nu e întotdeauna ordonat si statornic în viata. Nelinistea, lipsa concentrarii si infidelitatea, motivate de temperamentul sanguin, sunt defectele cele mai frecvente ale nativilor acestei zodii. Sanatate : În cazul Gemenilor, sunt sensibili nervii, bratele, mâinile, întregul aparat locomotor si organele respiratorii.  Zodia Taur / arhetipul curtezanei 21 aprilie - 21 mai Semn : negativ, feminin Planeta dominanta : Venus Element : Pamânt Calitate : fix Culoare : roz Metal : cupru Un Taur autentic gândeste si actioneaza conform realitatii. El îsi cunoaste limitele, iubeste ordinea, este obiectiv, nu amesteca obligatiile cu distractia, este rabdator, rezistent, practic, iubeste muzica si arta si mai ales placerea. Este adeptul naturaletei, al lipsei de complicatii. Este inimos, sociabil si are simtul umorului. Schimbarile nu-i stau în fire. Are nevoie de siguranta. Gândurile si sentimentele lui sunt ghidate de ideea de proprietate, chiar daca este vorba despre cea a partenerului. Daca Soarele este prost aspectat în horoscop, Taurul poate fi dominat de dorinta de comoditate si de placeri, dar si de încapatânare, gelozie. Taurul poate fi dur, unilateral si inflexibil, de neclintit din prejudecatile lui, imobil spiritual. Comportamentul Taurului depinde foarte mult de starea sa de spirit, fapt care nu face decât sa-l traga în jos. Stapânirea instinctelor poate deveni o problema. Perseverent si ferm, iubeste luxul si siguranta. Este un prieten credincios si un dusman neînduplecat. Sanatate : În cazul Taurului, gâtul, esofagul, partea superioara a aparatului respirator sunt sensibile. Digestia poate fi proasta.  Zodia Berbec / arhetipul eroului 21 martie - 20 aprilie Semn : pozitiv, masculin Planeta dominanta : Marte Element : Foc Calitate : cardinal Culoare : rosu Metal : fier Soarele în exaltare Încapatânat si intreprinzator, îsi urmeaza propriul drum; poate fi chiar îndaratnic. Un Berbec autentic este vioi, întreprinzator si plin de entuziasm pentru tot ce e nou. Cutezator, deseori naiv, e plin de idei, are initiativa si trece imediat la actiune, pentru ca vrea totul cât mai repede. Se simte în largul sau în situatii clare, nu-i plac ocolisurile si ambiguitatile. Decide fara drept de apel, este foarte rational, vrea si poate conduce. Are aptitudini tehnice si practice. Aspectul negativ al zodiei este excesul de zel, care poate deveni daunator. Berbecul poate fi brutal, furios, certaret. Este un subaltern nerabdator, recalcitrant si incomod, care începe multe lucrari dar nu le termina. Daca nu-si poate stapâni impulsurile, Berbecul se poate lasa târât în aventuri riscante. Sanatate : Berbecul este plin de vitalitate. Poate avea probleme cu dantura, face usor febra, este sensibil la stres, deoarece nu stie sa se opreasca atunci când trebuie, e nervos, are un somn neodihnitor, rinichii si stomacul sunt sensibili. Berbecul este însa semnul cu cea mai mare putere de regenerare.  Zodia Pesti / arhetipul misticului, sfantului 19 februarie - 20 martie Semn : negativ, feminin Planeta dominanta : Neptun Element : Apa Calitate : mutabil Culoare : vernil Metal : platina sau cositor Complex, întelegator, prietenos, este un visator. Întâmpina greutati în a fi practic. Nativii din zodia Pestilor sunt sensibili, impresionabili, comozi, bonomi si sociabili, modesti si dispusi sa se sacrifice pentru altii. Au mult umor. Fantezia lor bogata îi face sa fie visatori. Ei îi înteleg foarte bine pe ceilalti si astfel pot iesi din situatii critice. Sunt foarte curajosi si îsi îndeplinesc obligatiile cu constiinciozitate si la timp. Pe plan profesional, sunt colaboratori exceptionali, care îi lasa cu placere pe altii sa comande. Nativii din Pesti îsi intuiesc slabiciunile. Uneori sunt prea secretosi si au tendinta sa se retraga în lumea lor. Pot fi atrasi de droguri, de speculatii care pot duce la pagube. Sanatate : Nativii acestei zodii sunt predispusi la infectii si afectiuni ale picioarelor, în special ale gleznelor. Intestinele sunt, de asemenea, sensibile. Socurile sufletesti pot duce la depresii si dereglari fizice. Zodiac Gastronomic Zodia Berbecului (21 martie - 20 aprilie) .Vigurosii Berbeci au nevoie de un regim alimentar echilibrat, bazat pe foarte multe legume, care sã îi mentinã puternici. De felul lor, Berbecii consumã foarte multe calorii. Din acest motiv, vor avea rezultate bune în ceea ce fac numai beneficiind de un regim alimentar consistent si îndestulãtor. Grijile si nervozitatea fac parte din existenta Berbecilor si, de aceea, atunci când iau masa trebuie sã aibã un mediu plãcut, destins, linistit. Zodia Taurului (21 aprilie - 21 mai) .Taurii sunt caracterizati de o periculoasã poftã pentru mâncãruri grele si dulciuri. De aceea, ei trebuie sã fie pãtrunsi de ideea cã este necesar sã facã multe plimbãri si exercitii fizice de fortã, contracarând astfel si înclinatia lor pentru confort, pentru comoditate în viata de zi cu zi. Atentie! Taurii sunt sensibili la rãceli. Li se recomandã sã consume vitamine din complexul B, vitamina C si calciu. Zodia Gemenilor (21 mai - 20 iunie). Atentie la piele, întrucât adesea Gemenii uitã sã mãnânce sau mãnâncã pe fugã, este posibil sã nu-si hrãneascã pielea în mod corespunzãtor. Ca si Taurii, este nevoie si aici de un supliment de vitamine. Tensiunea nervoasã si alergiile, adesea tipice pentru Gemeni, se pot concretiza sub formã de pete care apar, mai ales, pe fatã. În consecintã, este necesar un regim alimentar bogat, cu trei mese pe zi, care sã continã proteine, nuci, peste, pui, citrice si legume proaspete. Gemenilor li se recomandã sã bea cât mai multã apã. De regulã, greutatea corporalã nu este o problemã pentru cei nãscuti sub semnul acestei zodii. Gândurile Gemenilor nu prea îi tin în preajma mâncãrurilor. Zodia Racului (21 iunie - 22 iulie) . În cazul în care tin un regim alimentar strict, Racii pot avea probleme. Din nastere, ei sunt mai rotunjori si, de aceea, este indicat sã slãbeascã în timp. Racii trebuie sã consume cât mai multe fructe si legume proaspete. Este de dorit sã se tinã deoparte de alimentele prãjite, precum si de deserturile grele. "Copii ai Lunii", Racilor le prind foarte bine exercitiile fizice. Zodia Leului (23 iulie - 22 august). Robusti cel mai adesea, Leii au tendinte cãtre extreme: fie radiazã de sãnãtate, fie au dificultãti în acest domeniu. Bolile care îi afecteazã pe Lei sunt frecvent provocate de un regim alimentar impropriu sau de lipsa exercitiilor fizice. Leii sunt sfãtuiti sã se preocupe de regimul lor alimentar, cât si de sãnãtate. Aceastã îndeletnicire le va face bine. Leii trebuie sã ia mãsuri pe linie alimentarã si sã facã sport deoarece, altfel, riscã sã aibã serioase probleme cardiovasculare. Zodia Fecioarei (23 august - 22 septembrie). Nativii în aceastã zodie înfloresc, întotdeauna, cu ajutorul vitaminelor si mineralelor. Din meniul acestora nu trebuie sã lipseascã telina, morcovii si merele. Nu trebuie sã consume însã mâncãruri picante. Cerealele si ceaiurile din plante sunt recomandate. Pentru acesti nativi, un regim vegetarian echilibrat este considerat ideal. Zodia Balantei (23 septembrie - 22 octombrie). Pentru a avea o sãnãtate perfectã, cei nãscuti sub semnul Balantei au nevoie de echilibru în dragoste, la lucru, în regimul alimentar si, în general, în viatã. Balanta ghideazã fenomenele din regiunea rinichilor si cea lombarã. Prin urmare, cei nãscuti în aceastã zodie trebuie sã bea multe lichide (apã si sucuri). De asemenea, li se recomandã sã uite mâncãrurile grele. În consecintã, ei au nevoie de un regim alimentar cu foarte putine grãsimi si cu cât mai putin zahãr. Totodatã, trebuie evitate si alimentele ce pot produce aciditate. Zodia Scorpionului (23 octombrie - 21 noiembrie). Scorpionilor le place sã pregateascã si sã consume mâncãruri grele si complicate. Dacã este necesar sã tinã un regim alimentar riguros, Scorpionii au nevoie de foarte multã vointã. Sãnãtatea, în general bunã a Scorpionilor, se sustine cu un regim alimentar bogat în proteine, cu foarte multe fructe si cu vitamina C. Scorpionii au nevoie si de calciu pentru a se feri de boli de piele, cât si sterilitate si deteriorarea oaselor. Zodia Sãgetãtorului (22 noiembrie - 21 decembrie). Sãgetãtorilor le place sã mãnânce foarte mult, dar nu au dificultãti de ordin ponderal, ei fiind oameni ai miscãrii. Arcasilor le plac mâncãrurile picante si exotice care, în exces, ar putea sã-i afecteze. Semnul Sãgetãtorului ghideazã coapsele, soldurile, nervul sciatic si arterele. În acest context, Arcasii sunt predispusi la boli ale aparatului circulator, la artritã, la cãzãturi, oase rupte sau scrântite. Sãgetãtorilor li se recomandã sã se odihneascã cât mai mult. Zodia Capricornului (22 decembrie - 19 ianuarie). Cei nãscuti în Capricorn trãiesc deobicei mult, cu toate cã vor munci mult în timpul vietii. Aspectul persoanei este de multe ori grav, fãrã tonuri de comportament colorate. Este aici ceva din functionarea unui metronom, oamenii-Capricorn fiind cunoscuti ca egoisti si înstrãinati. Capabili de efort îndelungat, nativii în Capricorn au curajul si puterea de a o lua de la capãt, asemenea unei furnici care duce povara. Femeile-Capricorn au gustul succesului, al victoriei. Oamenii-Capricorn au o mare calitate în raport cu nebuna lume de azi: sunt foarte, foarte adaptabili, atât la bine, cât si la rãu. Zodia Vãrsãtorului (20 ianuarie - 18 februarie). Vãrsãtorii sunt tipi nervosi. Le place sã mãnânce mai tot timpul, ciugulind din mâncare ori de câte ori au ocazia. Si Vãrsãtorilor li se recomandã fructele si legumele proaspete. Mâncãrurile grele îi îngrasã pe Vãrsatori care, însa, au destula vointã pentru a tine un regim alimentar. Semnul Vãrsãtorului ghideazã picioarele, muschii gambei, tendonul lui Ahile si circulatia sanguinã. Dacã un Vãrsãtor are carcei la picioare, este un semn clar cã regimul sau alimentar este deficient. Vãrsãtorii au nevoie de aer curat, fumul si alte noxe dãunându-le foarte mult. Zodia Pestilor (19 februarie - 20 martie). Adesea, bolile Pestilor sunt favorizate de stres si de nervozitate. De aceea, Pestilor li se recomandã sã mãnânce atunci când sunt linisti. De asemenea, trebuie sã evite excesul de alcool. Au nevoie de un supliment de fier, precum si de proteine si vitamine. Celor nãscuti sub semnul Pestilor li se recomandã sã fie grijulii fatã de picioarele lor. Rugãciunile zodiilor Berbec: Doamne Dumnezeule, te rog sã îmi dai si mie rãbdare... si poti sã faci asta chiar acum? Taur: Doamne Dumnezeule, ajutã-mã sã accept schimbarea, dar nu prea repede... Gemeni: Doamne Dumnezeule! Cine este Dumnezeu? Unde este Dumnezeu? De ce este Dumnezeu? Rac:Doamne Dumnezeuleee!!! Leu:Ce-i, mãi? Fecioarã: Doamne Dumnezeule, te rog sã ne faci perfecti, dar sã nu o dai în barã asa cum ai fãcut ultima oarã... Balantã: Doamne Dumnezeule, te rog ajutã-mã sã pot lua decizii, dar pe de altã parte, tu ce crezi ca ar fi mai bine? Scorpion: Doamne Dumnezeule, iartã-ne datoriile asa cum si noi iertãm datornicilor nostri, chiar dacã nu prea o meritã! Sãgetãtor: Doamne Dumnezeule, ti-am spus o datã, ti-am spus de un milion de ori, ajutã-mã sã nu mai exagerez atât! Capricorn: Doamne Dumnezeule, as vrea sã te rog sã mã ajuti, chiar dacã am învãtat de mult sã nu ma bazez pe nimeni altcineva! Vãrsãtor: Doamne Dumnezeule, stiu cã îmi place schimbarea, dar haosul ãsta e ridicol! Pesti: Doamne Dumnezeule, dacã tot o sã beau toatã sticla asta de Scotch disearã, te rog sã folosesti aceastã îmbãrbãtare pentru a prinde curaj sã te cinstesc! Compatibilitatea dintre om si animale pe baza zodiilor Este cunoscut faptul cã un om se întelege mai bine cu un anumit animal decât cu altul; cei care au mai multe animale stiu acest lucru foarte bine. Ceea ce nu se stie însã (sau se stie foarte putin) este cã aceastã (ne)întelegere dintre stãpânul animalului (sau alte persoane) si animalul respectiv are la bazã (in)compatibilitatea dintre zodiile celor doi, aproximativ la fel ca în relatiile interumane. Astfel, dacã omul este în zodia: 1.Berbecului, atunci animalul trebuie sã fie în Berbec sau Leu. 2. Taur, atunci animalul trebuie sã fie în Taur sau Scorpion. 3. Gemeni, atunci animalul trebuie sã fie în Fecioarã sau Balantã. 4. Racului, atunci animalul trebuie sã fie în Scorpion, Peste. 5. Leului, atunci animalul trebuie sã fie în Berbec, Peste. 6. Fecioarei, atunci animalul trebuie sã fie în Gemeni sau Capricorn. 7. Balantei, atunci animalul trebuie sã fie în Gemeni sau Scorpion. 8. Scorpionului, atunci animalul trebuie sã fie în Rac sau Capricorn. 9. Sãgetãtor, atunci animalul trebuie sã fie în Sãgetãtor sau Vãrsãtor. 10. Capricornului, atunci animalul trebuie sã fie în Fecioarã sau Scorpion. 11. Vãrsãtorului, atunci animalul trebuie sã fie în Leu sau Sãgetãtor. 12. Pestilor, atunci animalul trebuie sã fie în Rac sau Scorpion. Clasificarea zodiilor o Dupa elemente - Foc: Berbec, Leu, Sagetator. Cuvinte cheie: actiune, impuls, realizare. Caracterizare: pasiune, energie, ardoare, se aprind pentru o idee sau un sentiment. Sunt semne entuziaste, vulcanice, încrezatoare în viata. Traiesc într-o ardere continua, pâna la neglijarea propriei securitati si sanatati. - Aer: Gemeni, Balanta, Varsator. Cuvinte cheie: intelect, comunicare, difuziune. Caracterizare: dinamism, intelectualitate, comunicare. Multa gândire si acumulare de cunostinte. Sunt semnele cele mai vorbarete. - Apa: Rac, Scorpion, Pesti. Cuvinte cheie: emotivitate, intuitie, poezie. Caracterizare: sensibilitate, receptivitate, emotivitate. Capabile de compasiune sau de ura în aceeasi masura. Romantici, familisti, au un spirit de artist. - Pamânt: Taur, Fecioara, Capricorn.Cuvinte cheie: materializare, posesiune, analiza. Caracterizare: fermitate, simt practic, materialism, conservatorism. Nu se multumesc de obicei cu jumatati de masura. Au un înalt simt practic, de obicei cred numai în ce vad.Observatie - Acestea au corespondenta în psihologie prin cele patru tipuri: foc = coleric, aer = sanguin, apa = flegmatic, pamânt = melancolic. Se mai pot clasifica si dupa temperatura si umiditate: foc = cald-uscat, aer = cald-umed, apa = rece-umed, pamânt = rece-uscat. De asemenea, cele patru functii ale constiintei dupa Jung, au corespondente în aceste patru tipuri de semne zodiacale: Intuitia = semne de foc; Gândirea = semne de aer; Sentimentul = semne de apa; Senzatia = semne de pamânt. o Dupa paritate - Cardinale (mobile, de început): Berbec, Rac, Balanta, Capricorn.Caracterizare: initiativa, ambitie, exteriorizare, stiu ce vor, actiune, elan. Observatie: Semnele cardinale sunt cele mai reprezentative propriilor patru elemente din precedenta clasificare, astfel încât Berbecul reprezinta cel mai bine focul, Cancerul apa, Balanta aerul si Capricorn pamântul. Aripa stânga a Heruvimilor. - Fixe (stabile): Taur, Leu, Scorpion, Varsator. Caracterizare: stabilitate, echilibru, simt practic, aptitudini organizatorice. Observatie: A se vedea comentariile despre Crucea Fixa a celor patru Heruvimi prezentata în capitolul anterior si comentariul despre viziunile lui Ezechiel. Corpul Heruvimilor. - Mutabile (oscilante, de transformare, semne duble): Gemeni, Fecioara, Sagetator, Pesti. Caracterizare: oscileaza între Cardinal si Fix, impresionabile, schimbatoare.Observatie: Aripa dreapta a Heruvimilor. o Dupa polaritate - Masculine (pozitive, extravertite, Yang): Berbec, Gemeni, Leu, Balanta, Sagetator, Varsator. - Feminine (negative, introvertite, Yin): Taur, Rac, Fecioara, Scorpion, Capricorn, Pesti. Observatie – La clasificarea zodiilor dupa elemente se observa ca cele masculine sunt calde, iar cele feminine sunt reci. De asemenea, cele de foc si aer sunt Yang, iar cele de apa si pamânt sunt Yin. Alte clasificari: a) - de Nord: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara. - de Sud: Balanta, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pesti. b) - tropice (de solstitiu): Rac, Capricorn. - de echinoctiu: Berbec, Balanta. c) - zgomotoase: Gemeni, Fecioara, Balanta, Varsator. - moderate: Berbec, Taur, Leu, Capricorn. - tacute: Rac, Scorpion, Sagetator, Pesti. d) - fecunde: Taur, Rac, Scorpion, Pesti. - sterile: Gemeni, Leu, Fecioara, Capricorn, Varsator. e) - umane: Gemeni, Fecioara, Balanta (prin persoana ce reprezinta justitia cu o balanta în mâna), Sagetator (Centaurul – jumatate om), Varsator. - animale: Berbec, Taur, Rac, Leu, Scorpion (Vultur), Sagetator (Centaur – jumatate cal), Capricorn, Pesti. Casele astrologice si Ascendentul.Casele astrologice, în numar de 12, sunt sectoare de cerc ale cercului zodiacal, într-o continua miscare strict legata de miscarea de rotatie a Pamântului în jurul axei sale. Ele depind foarte mult de locul în care se afla în momentul respectiv subiectul. Nu este tot una daca o planeta se afla la orizont, la zenit sau de cealalta parte a planetei în momentul în care vorbim despre influenta sa asupra unui subiect, deci nu este indiferent sub ce unghi îsi exercita influenta. În functie de acest unghi, altfel spus în functie de Casa în care se afla o planeta, va influenta activitatea noastra, mai ales în plan social, pentru ca de planul social se ocupa Casele, mai bine spus de viata în planul fizic. De aceea se numesc si Casele Pamântului. Cuspidele mari.Cea mai mare influenta o are Ascendentul. În 24 de ore Pamântul efectueaza o rotatie completa în jurul axei sale. La un moment determinat, o zodie va aparea la orizont (la rasarit) si în acest fel ea va exercita brusc o influenta foarte mare asupra noastra. În acest fel "amprenta" sa este deosebit de puternica. Acesta este Ascendentul zodiacal, zodia ce rasare în momentul nasterii. Ascendentul joaca rol de cuspida (momentul de început) al Casei I. Opusul Ascendentului este Descendentul (apusul) ce joaca rol de cuspida a Casei VII. Zenitul, punctul de pe ecliptica aflat deasupra capului se numeste Mijlocul Cerului si joaca rol de cuspida Casei X, iar opusul sau este Fundul Cerului (de cealalta parte a planetei, nadir) si joaca rol de cuspida Casei IV. Cele patru directii, sub forma de cruce, care apar în astrograma ca fiind deosebit de importante, sustinând parca prin "tesatura plasei lor" întreaga tema natala este crucea pe care o duce fiecare în aceasta viata. "Ia-ti crucea ta si poart-o", este îndemnul dat de Isus celor încarnati în planul fizic sub destinul ce-l meritam, pe care singuri l-am faurit si care ne va ajuta cel mai bine în evolutie daca va fi realizat asa cum se cuvine. Exista mai multe tipuri de calcul al Caselor astrologice: Placidus, Koch, Case egale stil Vest si stil Est, Campanus, Porphyry, etc. Exista astrologi care folosesc Casele egale, dar cel mai corect este cel al caselor inegale, în special sistemul Placidus. El tine cont de ora si minutul nasterii, de longitudinea si latitudinea locului nasterii, precum si de momentul din an, deci de declinatia si ascensia dreapta a planetei. De fapt acesta este cel mai des folosit. Figura alaturata da un astfel de exemplu. Clasificarea Caselor dupa domenii: a) personale: I, V, IX – indica evolutia personalitatii; b) materiale: II, VI, X – modul de evolutie în domeniul material si profesional; c) sociale: III, VII, XI – indica relatiile cu cei apropiati; d) spirituale: IV, VIII, XII – indica relatia cu fenomenele subtile ale evolutiei spirituale Clasificarea Caselor dupa pozitii: a) unghiulare: I, IV, VII, X – indica dinamism, actiune, curaj, lider; b) succesoare: II, V, VIII, XI – stabilitate, constanta, încapatânare; c) cadente: III, VI, IX, XII – oscilatie, dualism, superficialitate. Semnificatiile Caselor: Casa I – ne vorbeste de personalitate, caracter, temperament; Casa II – bunurile materiale dobândite prin munca, speculatii dar si prin mosteniri, despre talentele nativului; Casa III – comunicarea, intelectul, studiile si calatoriile; Casa IV – familia, parintele de acelasi sex, finalul vietii; Casa V – creatia, educatia, copiii, relatiile sentimentale, amantii; Casa VI – sanatatea, relatiile cu colegii si subalternii, locul de munca; Casa VII – casa casatoriei, a asociatilor; Casa VIII – casa mortii si a renasterii, transformarilor, ocultismului, sexului; Casa IX – filosofia, religia, justitia; Casa X – ierarhiile sociale, functiile, aspiratiile sociale, parintele de sex opus; Casa XI – prietenii, protectorii, popularitatea; Casa XII – probele, karma, deceptiile, crizele psihice. Se observa ca de fapt Casele sunt în strânsa legatura cu semnele zodiacale, în acest fel fiecarei Case îi corespunde un semn zodiacal în ordinea normala, începând cu Casa I ce are corespondent Berbecul si terminând cu Casa XII ce are corespondent Pestii. De fapt si guvernatorii Caselor (planetele) sunt aceleasi ca la semnele zodiacale. Ascendentul.Ascendentul are o deosebita importanta. Daca la o tema natala pentru o entitate masculina conteaza foarte mult Soarele, la o tema natala pentru o entitate feminina are o deosebita importanta Luna, Ascendentul are importanta pentru toata lumea, indiferent de sex. De altfel de multe ori Ascendentul este mai important decât zodia de nastere (pozitia Soarelui în momentul nasterii).Ascendentul are o deosebita importanta si în aspectul fizic al persoanei respective. Cu un spirit de observatie mai bun si dupa mai multa experienta, un astrolog poate sa identifice cu destul de mare exactitate Ascendentul zodiacal al persoanei din fata sa, mai ales în cazurile când subiectul nu-si cunoaste ora nasterii. Sa vedem cum îsi pune Ascendentul amprenta pe aspectul fizic al unei persoane. Evident, mai pot interveni si alte aspecte care sa influenteze aceasta, dar Ascendentul este cel care da nota cea mai importanta. Ascendentul în: Berbec – se remarca în special printr-o usoara tendinta spre calvitie. Înfatisare de obicei robusta, hotarâta, ambitioasa. Taur – statura impunatoare, gât puternic, privire patrunzatoare, voce placuta. Gemeni – de obicei mic de statura, mai subtir (pirpirii), ochi vioi, plini de istetime, care parca nu stau prea bine în cap. Rac – de obicei au un cap rotund, tendinte vizibile spre îngrasare, lenes, grasut si greoi. Femeile pot sa aiba si un asa-zis mers de rata, adica în timpul mersul îsi tin vârfurile picioarelor mai departate. Leu – par des si puternic, asemeni coamei unui leu, cu pieptul în fata, de obicei îi place sa poarte podoabe. Fecioara – Trup subtire, de obicei înalti, calmi, firi ascunse. Balanta – fata binevoitoare, luminoasa chiar, gura bine conturata, dantura frumoasa. Scorpion – aici întâlnim doua feluri, unul discret si gânditor, de obicei se remarca prin faptul ca este retras iar celalalt are ochii ceva mai oblici, tip lama, privire sireata, nasul ascutit sau cel putin iese în evidenta. Sagetator – si aici avem doua tipuri: daca este blond este în general o figura mai stearsa dar cu trasaturi frumoase, iar daca este brunet, este de o frumusete exceptionala, asemenea unei papusi finute cu ochi negri. Capricorn – trup mic, ten ceva mai negricios, de obicei are si ochi negri cu o privire mai rautacioasa. Varsator – de obicei sunt înalti, frumosi, cu ochi expresivi si confirmarea vine daca sunt si vorbareti. Pesti – oameni calmi, melancolici, duplicitari. Daca au ochi albastri, sunt acei ochi aposi, tulburi. ASTRO-PROVERBE PENTRU ZODIACUL EUROPEAN • Ce-i in gusa, si-n capusa. • Bate fierul cât e cald. • Graba strica treaba. • Omu' încapatânat, n-asculta de nici un sfat. • Ochii vad, inima cere... • Mai bine sa-ntreaca decât sa n-ajunga. • Lacomia strica omenia. • Frate-frate, dar brânza e pe bani. • Ai carte, ai parte. • Când de multe te apuci, mai pe toate le încurci. • Vorba multa, saracia omului. • Trestia care se-ndoaie, vântul n-o rupe. • Fiecare pasare îsi iubeste cuibul. • Fie pâinea cât de rea, tot mai buna-n tara mea. • Sângele apa nu se face. • Orice cioara-si vede puiul frumos. • Omul de onoare, doar o vorba are. • Vulturul nu vâneaza muste. • Obrazul subtire cu cheltuiala se tine. • Lauda de sine nu miroase-a bine. • Omul harnic, muncitor, de pâine nu duce dor. • Nu poti fi si cu varza unsa si cu slanina-n pod. • Nu te baga unde nu-ti fierbe oala. • Fiecare pasare pe limba ei piere. • Tonul face muzica. • O cautatura dulce, tot la dragoste te duce. • Haina face pe om. • Mai bine varza acra cu-nvoiala, decat zahar dulce cu cârteala. • Scopul scuza mijloacele. • Sa nu stie stânga ce face dreapta. • Cine are ochi pizmasi, chiar lui însusi i-e vrajmas. • Cine râde la urma, râde mai bine. • Calatorului îi sade bine cu drumul. • Unde-i lege, nu-i tocmeala. • Nu-i cum gândeste omul, ci e cum vrea Domnul. • Cugetul bun e cea mai moale perna. • Cu rabdarea, treci marea. • Sfoara pusa-n trei, nu se rupe degraba. • Cine n-are batrâni, sa-i cumpere! • Clopotul, de ce-i mai sus, de-aia suna mai dulce. • Prietenul la nevoie se cunoaste. • Un prieten bun face mai mult decât o punga de galbeni. • Libertatea e mai de pret decât tot aurul din lume. • Pasarea în colivie nu se bucura, si de e vie. • Iubirea trece prin apa, nu-i e frica ca se-neaca. • Rabda suflete cât poti, nu-ti da taina catre toti. • Usa deschisa, pe oricine primeste. • Cu doi pepeni într-o mâna e cam greu. Zodiacul chinezesc Sobolan 1912 1924 1936 1948 1960 1972 1984 1996 Bivol 1913 1925 1937 1949 1961 1973 1985 1997 Tigru 1914 1926 1938 1950 1962 1974 1986 1998 Iepure 1915 1927 1939 1951 1963 1975 1987 1999 Dragon 1916 1928 1940 1952 1964 1976 1988 2000 Sarpe 1917 1929 1941 1953 1965 1977 1989 2001 Cal 1918 1930 1942 1954 1966 1978 1990 2002 Capra 1919 1931 1943 1955 1967 1979 1991 2003 Maimuta 1920 1932 1944 1956 1968 1980 1992 2004 Cocos 1921 1933 1945 1957 1969 1981 1993 2005 Caine 1922 1934 1946 1958 1970 1982 1994 2006 Porc 1923 1935 1947 1959 1971 1983 1995 2007 CÂINE Numele chinezesc: Gou Anotimpul: toamna Luna: octombrie Cainele este prin excelenta un prieten de nadejde. Este loial si devotat, blând si întelegator. Filozofia de viata a Cainelui este materialista si se bazeaza pe un deosebit simt etic. Are un fler deosebit, iar când vede o nedreptate se zbârleste tot. Este foarte îndârjit împotriva necinstei si a asupririi. Nu e bine sa te pui cu el, mizând pe proverbul "Cainele care latra, nu musca", pentru ca nu e valabil si la el: pe cât de tunator latra, pe atât de amarnic musca. Daca ai reusit sa îi cuceresti inima, Cainele îti va deveni un prieten de nadejde. Îi place sa se miste în aer liber, în afara aglomerarilor urbane. Seara, nimic nu-i face mai mare placere decât sa stea lânga focul din camin, cu o carte în brate. Filozof si realist, Cainele nu-si imagineaza ca poate schimba lumea. Pentru a se feri de dezamagiri, îsi alege cu grija prietenii, dupa ce i-a verificat cu atentie. În cercul lui închis, în care domneste afectiunea, Cainele este în sfârsit el însusi: un tovaras excentric si haios. MISTREŢ Numele chinezesc: Zhu Anotimpul: toamna Luna: noiembrie Mistretul este cinstit si demn, hotarât si responsabil, adept al dictonului "grabeste-te încet". Nu suporta minciuna, ipocrizia si smecheria. Are o constiinta foarte sensibila, care îl mustra îndelung daca are impresia ca a facut ceva rau. Este generos si saritor cu cei apropiati, din familie si din cercul de prieteni. Uneori chiar exagereaza cu generozitatea, pentru ca nu stie sa refuze si multi sunt tentati sa-l ia de fraier si sa profite de el. Mistretul este, însa, teribil de hotarât sa nu se abata de la principiile sale. Daca nu reuseste în ceea ce si-a propus, îsi rumega înfrângerea în solitudine si nu da vina pe nimeni pentru greselile lui. Ori de câte ori se isca un conflict, Mistretul se retrage prudent în vizuina lui, asteptând sa se linisteasca apele. Uneori i se va reprosa ca "da bir cu fugitii" în loc sa lupte, dar el pur si simplu nu suporta tonul ridicat, certurile si intrigile pentru putere. Pe de alta parte, daca este încoltit si nu are alta scapare, se transforma într-un adversar violent si foarte periculos. Cu toate ca, din anumite puncte de vedere, Mistretul pare un tip blând si asezat, are o mare pofta de viata si de aventura. În adâncul sufletului, îsi doreste sa traiasca intens si sa experimenteze toate placerile vietii. Este un senzual, un expert în dragoste - mai ales în cea fizica. Singurul risc este sa se rataceasca pe caile poftei carnale. ŞOBOLAN Numele chinezesc: Shu Anotimpul: iarna Luna: decembrie Sobolanul stie sa se bucure de placerile vietii. Este mare amator de mâncaruri rafinate si cunoscator al vinurilor bune. E curios din fire, în legatura cu orice subiect, si simte repede când e rost de un câstig: un adevarat oportunist. Are o imaginatie bogata, care îl îndeamna sa iasa din rutina zilnica punând la cale tot felul de mici surprize spre bucuria prietenilor. Familia si mai ales copiii Sobolanului sunt încântati de dragostea sa ocrotitoare, de devotamentul total fata de familie, ce se manifesta de îndata ce iese din casa. Este fidel în dragoste si devotat prietenilor. De obicei, Sobolanul are prieteni destul de putini, pentru ca îi alege cu multa grija. Are o abilitate înnascuta de a-i manipula pe cei din jur fara scrupule si fara sa se simta vreo clipa vinovat. Neîncrezator din fire, Sobolanul este secretos în ceea ce priveste viata sa personala. Este hipersensibil si nu suporta sa fie luat peste picior sau sa i se faca reprosuri. Daca se simte amenintat cât de putin, devine imediat agresiv si ataca primul. BIVOL Numele chinezesc: Niu Anotimpul: iarna Luna: ianuarie Bivolul este adeptul proverbului "graba strica treaba". Trece prin viata cu hotarâre si bun-simt. Iubeste natura si munca în aer liber. Respecta traditiile, e un om "asezat", care cauta locurile linistite. Te poti baza pe stabilitatea Bivolului, ca si pe forta sa interioara. Este umanitar, loial, cinstit, credincios si integru. Nimic nu îl face sa dea înapoi o data ce a luat o decizie, si nu renunta la cuvântul dat, mergând pâna la încapatânare prosteasca. De regula, Bivolul îsi ascunde sentimentele, mai ales când este îndragostit, de teama sa nu fie respins. Nu îi este frica de singuratate si prefera sa-si petreaca serile într-o casuta linistita, la tara, decât într-o cafenea plina de agitatie. Cei care îl ranesc, ca si cei apropiati, trebuie sa fie atenti: poarta pica multa vreme - chiar prea multa - si niciodata nu uita un nume sau un chip. Întotdeauna se razbuna, chiar peste ani si ani. Un lucru e clar: nu stie sa piarda si nu suporta esecul. TIGRU Numele chinezesc: Hu Anotimpul: iarna Luna: februarie Tigrul are o nestavilita pofta de viata si nu-i lipsesc mijloacele pentru a-si face parte. Averile îl lasa rece, dar se da în vânt dupa aventuri care îi pun puterile la încercare. Nimic nu îi poate sta în cale, nici situatiile neprevazute, nici pericolul. Tigrul ia hotarâri în functie de impulsul de moment, ascultând mai mult glasul inimii decât pe cel al ratiunii. Entuziasmul sau neînfricat îi mobilizeaza pe cei din jur. Oamenii sunt gata sa-l urmeze pâna la capatul pamântului, numai ca sa fie partasi parte la visurile si proiectele lui ambitioase, prin care urmareste în primul rând sa evadeze din monotonia vietii de zi cu zi. Ii place sa fie ascultat fara crâcnire. Cei care îndraznesc sa-i conteste autoritatea ar face bine sa se pazeasca: risca sa încaseze zgârieturi urâte. Aventurier neobosit, Tigrul îsi construieste viata din întâmplarile si ocaziile care i se ivesc, profitând de fiecare sansa cu o îndrazneala aproape inconstienta. Din acest motiv, este imprevizibil si nu prea reuseste sa îi faca pe cei din jur sa se simta în siguranta. IEPURE Numele chinezesc: Tu Anotimpul: primavara Luna: martie Iepurele este un personaj plin de viata dar "asezat", calm si realist. Îsi foloseste inteligenta pentru a-si crea un adapost dupa gustul lui, unde se izoleaza de tot ce nu suporta: dezordine, certuri, indiscretii, angoasa, zarva si ura. De aici si principalul lui defect: tendinta de a fugi la adapost de îndata ce apare un conflict. Este diplomat în societate: extrem de curtenitor si de o eleganta ce îi farmeca pe cei din jur. Stie sa asculte, iar ceilalti sunt gata sa îi împartaseasca secretele lor. Totusi, Iepurele considera ca fiecare trebuie sa-si rezolve singur problemele, si nu se amesteca în treburile celorlalti decât daca nu are încotro. Sub blana moale si matasoasa a Iepurelui se ascunde o persoana calma, hotarâta, care poate iesi din orice situatie. Efuziunile sentimentale si emotiile tumultoase îl stingheresc. În situatii de criza, Iepurele adopta o atitudine logica si destul de detasata, care poate lasa impresia ca este indiferent sau cinic. De fapt, aspiratia Iepurelui pentru liniste si pace este mai presus de toate. Ceea ce-si doreste este tihna unui loc care îi va tulbura cel mai putin lumea interioara: dupa reflectii îndelungate, îsi poate construi universul care i se potriveste cel mai bine. Estet si erudit, îi place sa se adânceasca în lecturi si sa petreaca serile în fata focului, în compania celor apropiati. DRAGON Numele chinezesc: Long Anotimpul: primavara Luna: aprilie Dragonul e nascut pentru a fi stapân absolut, stralucitor si exceptional. Ca si aprigul Dragon mitic, este un razboinic înnascut, lasa pamântul pârjolit în urma si înflacareaza inimile în calea lui. Dragonul este un mare comandant, la bine si la greu. Trebuie sa fie respectat atunci când vorbeste, admirat când actioneaza si ascultat când comanda. O energie impetuoasa îi anima fiece actiune: este gata sa accepte orice provocare, sa lupte pentru putere si sa doboare toate obstacolele care îi ies în cale. Daca se întâmpla sa dea gres, nu va recunoaste niciodata ca a fost învins. Dragonul este foarte exigent cu ceilalti, dar destul de îngaduitor cu sine. Rar vezi un Dragon sa-si recunoasca greselile... Este plin de el si considera ca i se cuvine tot ce este mai bun. În plus, este un caz clasic de narcisism. Inteligent, lucid si clarvazator, Dragonul bate cu pumnul în masa atunci când interlocutorul nu-i împartaseste punctul de vedere. Pentru Dragon, viata este o mare aventura. Nu întelege si nu suporta când cei din jurul sau nu au ambitie. ŞARPE Numele chinezesc: She Anotimpul: primavara Luna: mai Sarpele este un maestru cuceritor de inimi. Asa cum a încântat-o pe Eva din vechime, tot asa reuseste sa-i faca pe cei din jur sa-si piarda capul. Rafinat, amuzant si seducator, Sarpele straluceste în societate cu inteligenta si spiritul sau. Întelepciunea Sarpelui este proverbiala, iar filozofia lui de viata este aparte. Intuitiv si lucid în toate situatiile, devine rezervat în conversatii. Prefera sa taca mai tot timpul si sa-si tina gândurile pentru el. Totusi, daca se abordeaza un subiect abstract, nu ezita sa se exprime, uimindu-si si seducându-si audienta cu cunostintele sale. Este capabil sa rezolve în câteva ore ceea ce altora le-ar lua zile întregi. Când se apuca de treaba, Sarpele este teribil de eficient - mai ales când lucreaza singur si în propriul sau ritm, asa cum îi place. Se misca mai repede decât ceilalti, pentru ca stie cum sa se strecoare printre si peste obstacole, ca un... sarpe în iarba. Daca n-ar fi si veninos, Sarpele n-ar mai fi Sarpe adevarat. Îsi ataca inamicii cu comentarii muscatoare si nu îi lasa în pace pâna nu si-a satisfacut setea de razbunare. E un dusman de temut, asa ca e mult mai bine sa te straduiesti sa ti-l faci prieten... CAL Numele chinezesc: Ma Anotimpul: vara Luna: iunie Pentru chinezi, Calul este simbolul fericirii supreme. Aceasta zodie este înzestrata cu vivacitatea, loialitatea si eleganta unui animal de rasa, dar si cu o nerabdare copilareasca. Calul se simte în largul sau în înalta societate si este un partener de conversatii foarte placut si elegant. Inteligenta si gândirea sa limpede îi conving cu usurinta pe interlocutori de temeinicia punctelor lui de vedere. Dar un bun vorbitor este rareori un om de actiune, si acest defect îl urmareste peste tot. Ceea ce îl împiedica pe Cal sa actioneze este teama de esec, pentru ca niciodata nu scapa nevatamat dintr-o aventura. Pe de alta parte, daca este vorba de un domeniu cunoscut si stie ca are un sprijin pe care poate conta, se avânta fara ezitare. Spiritul dinamic al Calului nu se domoleste niciodata. Nu-i place sa piarda timpul sau sa leneveasca, dar nici planurile pe termen lung nu-l atrag, pentru ca îsi pierde repede motivatia. În general, nu prea are încredere în sine. CAPRA Numele chinezesc: Yang Anotimpul: vara Luna: iulie Capra este un suflet de artist, o fire blânda si pasnica. Are gusturi rafinate si se viseaza înconjurata de matasuri si covoare scumpe. Rar vezi o Capra trudind: mnca o plictiseste sau chiar o agaseaza. În schimb, îi place tare mult sa trândaveasca si ar fi grozav daca ar avea pe cineva care sa-i poarte de grija. Viseaza sa traiasca sub protectia unui Mecena extravagant, care sa-i creeze toate conditiile pentru a-si manifesta plenar talentele, fara a-i impune vreo restrictie materiala. Capra este îndemânatica si îi place sa lucreze cu mâinile - daca e vorba de arta; dar îsi pierde brusc interesul daca trebuie sa deretice prin casa. Chiar si micile treburi cotidiene sunt o corvoada pentru ea. Nu-si doreste decât sa gaseasca persoana potrivita care sa rezolve toate aceste "amanunte enervante" si sa ia deciziile necesare, dar care sa stie, de asemenea, sa o flateze si sa-i ofere în fiecare zi o pasune verde, matasoasa. Universul imaginar al Caprei, în care totul nu este decât "lux, frumusete, tihna si voluptate", este foarte departe de realitate. Când revine pe Pamânt, cade într-un pesimism negru si devine foarte încapatânata, capricioasa si posaca. MAIMUŢA Numele chinezesc: Hou Anotimpul: vara Luna: august Maimuta este cel mai inteligent dintre toate animalele zodiacului chinezesc. Are o capacitate deosebita de a iesi din orice încurcatura cu fata curata, teafar si nevatamat, facând apel la siretenie, intrigi rafinate si feste abile. Maimuta se simte în largul sau în public, la petreceri simandicoase. Este un personaj sarmant, surprinzator, capabil sa întretina atmosfera cu figurile pe care le face si cu povestile sale nostime si irezistibile. Îi place sa ironizeze totul si pe toti din jur, dar stie si sa se auto-persifleze, cu o luciditate uimitoare. Pe scena vietii, Maimuta joaca rolul "pesimistului fericit". Se adapteaza rapid la orice situatie, dând dovada de multa abilitate. Daca trebuie sa dea piept cu un adversar puternic, Maimuta recurge la servilism si linguseala, ca sa-l duca de nas. Este neîntrecuta în arta manipularii si reuseste cu usurinta sa adoarma suspiciunile celor din jur, jucând teatru cu multa naturalete. Lacrimile de crocodil si minciunile nerusinate fac parte din arsenalul ei zilnic. Daca este demascata, Maimuta are bunul simt de a-si recunoaste greselile si, pâna la urma, obtine iertarea celorlalti. Maimuta este foarte jucausa si nestatornica. Sare din creanga în creanga, de la o problema la alta, cu o instabilitate copilareasca. Nu sta locului si nu se poate dedica mult timp unei activitati. La cel mai mic semn de plictiseala, se avânta spre alt copac. Dar în spatele maimutarelilor sale se ascunde un întelept. COCOŞ Numele chinezesc: Ji Anotimpul: toamna Luna: septembrie În traditia chineza, creasta rosie a Cocosului alunga spiritele rele. Stiindu-se aparat, Cocosul nu ezita sa se faleasca în public, uneori chiar cu ostentatie. Este ahtiat dupa onoruri si medalii si îi place sa i se recunoasca talentele la justa lor valoare si sa fie felicitat în orice împrejurare. Daca se gaseste cineva care sa-l critice, sare imediat la atac cu ghearele, pentru ca nu suporta sa fie criticat. Principala calitate a Cocosului este sinceritatea. Întotdeauna spune ceea ce gândeste, chiar cu riscul de a-i rani pe cei apropiati. Cu toate acestea, nu-si dezvaluie niciodata adevaratele sentimente, pentru ca tine foarte mult la propria intimitate si nu suporta sa se amestece cineva în treburile lui. În public este un adevarat Cocos: "defileaza" pe strada, spilcuit si extravagant, curios în toate cele. Este un vorbitor abil, caruia îi place sa fie în centrul atentiei. Pentru el, aparentele sunt mai importante decât ceea ce ascunde dincolo de ele. Pentru un Cocos, cel mai rau este sa nu fie bagat în seama: îl deprima, pur si simplu. Îi face mare placere sa petreaca ore întregi în fata oglinzii, admirându-si penajul colorat si elegant. De multe ori, însa, nu vede padurea din cauza copacilor: în perfectionismul lui, acorda prea multa importanta amanuntelor si pierde din vedere tocmai esentialul. Cocosul este un prieten loial si curajos. Sare fara ezitare în apararea celor apropiati, chiar daca batalia pare pierduta de la început. Are un respect înnascut pentru tot ce înseamna legi si reguli, pe care nu concepe sa le încalce, orice s-ar întâmpla. Mai mult, este un adevarat conformist. Zodiacul Arboricol MĂRUL 23Decembrie -1Ianuarie 25Iunie -4Iulie Mãrul simbolizeazã Dragostea. El este o aparitie plãpândã, dar cu mult farmec, atrãgãtor si cu o figurã plãcutã. Reprezintã genul care flirteazã cu plãcere, aventuros, sensibil si întotdeauna îndrãgostit. Doreste sã iubeascã si sã fie iubit. Ca partener este fidel, tandru si foarte generos. Are inclinatii spre stiintã, si îi place sã trãiascã în prezent, pe ansamblu fiind un filozof preocupat dar cu imaginatie. BRADUL 2Ianuarie -11Ianuarie 5Iulie -14Iulie Bradul simbolizeazã Misterul. Nativii din acest semn au un extraordinar gust, care se manifestã în toate actiunile lor. Se poartã demn, sofisticat si iubeste tot ceea ce este frumos. Modul de manifestare poate fi uneori cam iritant, deoarece este o persoanã posacã, încãpãtânatã, cu tendintã spre egoism dar atent cu cei la care tine. Este mai degrabã modest, dar are ambitii foarte mari, pe care are sansa sã si le realizeze pentru cã are talent si pune suflet în ceea ce face. Ca amant este vesnic nemultumit. Cunoaste multi oameni, unii dintre ei sunt prieteni, dar si multi altii îi sunt dusmani. Este un partener pe care te poti baza. ULMUL 12 Ianuarie - 24 Ianuarie 15 Iulie - 25 Iulie Ulmul simbolizeaza Mintea nobilã. Reprezintã o persoanã cu o înfãtisare plãcutã, care se îmbracã cu gust si are dorinte rezonabile. Desi este agreabil are tendinta de a nu ierta greselile celorlalti. În relatiile cu anturajul îi place sã conducã si nu sã se supunã. Este un partener de încredere si loial, care preferã sã hotãrascã pentru altii. În ciuda acestor "asperitãti" este o minte nobilã, generoasã, cu un pronuntat simt al umorului si care judecã lucrurile la modul practic. CHIPAROSUL 25Ianuarie-3Februarie 26Iunie-4Iulie Chiparosul simbolizeazã Credinta. Ca si copacul, individul nãscut sub acest semn este puternic, bine fãcut, adaptabil. De felul lui multumit, acceptând viata asa cum este, privind lucrurile cu optimist, sperând cã într-o zi va veni si rândul lui si atunci îi vor fi recunoscute meritele si va avea si banii pe care si-i doreste. Detestã sã fie singur, este un amant pasionat care nu poate fi usor satisfãcut. Când se implicã într-o relatie este credincios, dar si impulsiv, nesupus, pedant si cam neglijent. PLOPUL 4 Februarie - 8 Februarie 1 Mai - 14 Mai 5 August - 13 August Plopul simbolizeazã Incertitudinea. Are aparitii foarte "decorative" si de aceea are nevoie sã fie înconjurat de oamenii plãcuti si de bunã-credintã. Nu are încredere în propriile forte si devine curajos numai atunci când este nevoie. În societate este foarte pretentios, deseori singur, reuseste sã stârneascã animozitati. Este o fire artisticã, dar cu toate acestea un bun organizator, înclinat sã abordeze viata la modul filozofic. În orice situatie este demn de încredere iar în relatiile personale foarte serios. PINUL 19 Februarie - 28 Februarie 24 August - 2 Septembrie Pinul simbolizeazã Rafinamentul. Îi plac companiile agreabile si stie cum sã facã viata mai plãcutã. Reprezintã o persoanã foarte activã, care se comportã cu multã naturalete, fiind o companie cautatã si pentru firea prietenoasã pe care o are. Ca fizic este foarte robust. Se îndrãgosteste usor dar pasiunea se stinge repede. Cunoaste multe dezamãgiri pânã când îsi gãseste idealul. Este demn de încredere pentru partenerii sãi si posedã mult simt practic. SALCIA 1Martie -1oMartie 5Septembrie -12Septembrie Salcia plângãtoare simbolizeazã Melancolia. La prima vedere se prezintã ca un tip frumos dar plin de melancolie, atrãgãtor, cu o atitudine usor afectatã. Iubeste tot ceea ce este frumos si plin de gust, îi plac calatoriile si viseazã sã facã înconjurul lumii. Mereu agitat, capricios dar cinstit, este un om care are în permanentã ceva de revendicat. Foarte intuitiv, este totusi un partener usor influentabil alãturi de care este foarte greu sã trãiesti. De aceea va avea mult de suferit din dragoste, dar uneori gãseste un o fiintã salvatoare. STEJARUL 21martie Stejarul simbolizeazã Curajul. Când spui stejar te gândesti deja la o persoanã cu o naturã robustã, curajoasã, puternicã, intransigentã. Este un om independent dar sensibil, cãruia nu-i plac schimbãrile, cu picioarele bine înfipte în pãmânt, într-un cuvânt un om de actiune. ALUNUL 22Martie -31Martie 24Septembrie -3Octombrie Alunul simbolizeazã Magia. Un personaj fermecator, nerevendicativ, foarte întelegãtor, care stie cum sã facã impresie. Deseori este implicat în lupte pentru cauze sociale. Este cunoscut de toti, foarte popular. În dragoste se comportã ca un amant capricios, cu toane dar cinstit. Pe plan profesional poate fi un partener tolerant, cu un simt înnãscut al dreptãtii. SCORUSUL 1 Aprilie - 10 Aprilie 4 Octombrie - 13 Octombrie Scorusul simbolizeazã Sensibilitatea. Plin de farmec, agreabil si înzestrat. Desi îi place sã atragã atentia nu-si arogã aere de vedetã si este lipsit de egoism. Este un om care iubeste viata, neobosit, aflat în permanentã miscare. Viata lui este plinã de complicatii, pe care de cele mai multe ori si le creazã singur, în egalã mãsurã dependent si independent, cu bun gust, un adevãrat artist, pasional, un bun companion, dar care din pãcate nu stie sã ierte. ARŢARUL 11 Aprilie - 20 Aprilie 14 Octombrie - 23 Octombrie Artarul simbolizeazã Inteligenta. Este simbolul unei persoane neobisnuite, plinã de imaginatie si originalã, dar în acelasi timp timidã si rezervatã. Vrea sã-i impresioneze pe cei din jur, ambitios, mândru, încrezãtor în sine însusi si dornic de noi experiente. Suferã de multe complexe si se comportã uneori nervos. Dotat cu o memorie excelenta, reuseste sã învete cu usurintã. Viata lui amoroasa este plinã de complicatii. NUCUL 21Aprilie -30Aprilie Nucul simbolizeazã Visul. Ai putea spune despre el ca este un stâlp al dreptãtii: intransigent, ciudat si plin de contraste, deseori egoist, agresiv, nobil, cu orizonturi largi, cu reactii neasteptate. Reactioneazã spontan, are ambitii nelimitate, inflexibil, nu cunoaste ce este acela compromisul sub nici o formã, un strateg ingenios. În relatiile sentimentale este un partener dificil si total neobisnuit, nu întotdeauna plãcut dar cel mai adesea admirat, foarte gelos si pasional. CASTANUL 15 Mai - 24 Mai 12 Noiembrie - 21 Noiembrie Castanul simbolizeazã Cinstea. Apare ca o frumusete neobisnuitã, dar nu urmãreste sã-i impresioneze pe cei din jur. Are un simt al dreptãtii bine dezvoltat, vivace, interesat de tot ceea ce este nou. S-a nãscut diplomat, dar din pãcate este usor iritabil si sensibil în compania celorlalti. Are deseori momente când se îndoieste de propria persoanã si în ciuda acestei lipse de încredere în sine însusi, afiseazã aere de superioritate. Se simte neînteles în dragoste si are dificultãti în gãsirea unui partener. FRASINUL 25 Mai - 3 Iunie 22 Noiembrie - 1 Decembrie Frasinul simbolizeazã Ambitia. Un individ neobisnuit de atrãgãtor, vivace, impulsiv, revendicativ, cãruia nu-i pasã de critici, ambitios dar si inteligent si mai ales, talentat. Îi place sã se joace cu norocul iar uneori este cam egoist. Important este cã se tine de cuvânt. În dragoste este un amant prudent si credincios, care se conduce mai mult dupã inimã, dar ia relatia la modul cel mai serios. CARPENUL 4 Iunie - 13 Iunie 2 Decembrie - 11 Decembrie Carpenul simbolizeazã Bunul gust. Este considerat de ceilalti o frumusete rece, care acordã prea multã atentie felului în care aratã. E adevãrat, are bun gust si stie cum sã facã viata cât mai confortabilã cu putintã. Lipsit de egoism, înclinat spre o viata rezonabilã si disciplinatã, îsi doreste sã gãseascã un partener plin de bunãvointã si care sã-i recunoascã meritele. Viseazã la o iubire neobisnuitã si rareori este fericit. Din pãcate sau din fericire pentru el nu are încredere în cei mai multi oameni. Ezitã mult atunci când ia decizii si nu este sigur niciodata cã deciziile pe care le ia sunt cele mai corecte. În munca pe care o face este foarte constiincios. SMOCHINUL 14 Iunie - 23 Iunie 12 Decembrie - 21 Decembrie Smochinul simbolizeazã Sentimentul ca traire. Ca prezentã este foarte puternic, cam sãlbatic, genul de om independent care nu suportã sã fie contrazis. Iubeste viata, pur si simplu îi place sã trãiascã înconjurat de familie, copiii si animalele. Pe plan sentimental îi cam place sã zboare din floare în floare. Este dotat cu simtul umorului, si desi posedã din plin talent practic si inteligentã, preferã mai degrabã sã leneveascã. MESTEACĂNUL 24 Iunie Mesteacãnul simbolizeazã Inspiratia. Este un tip vivace, atrãgãtor, elegant, prietenos, cu pretentii modeste, cãruia nu-i plac excesele de nici un fel si detestã vulgaritãtile. Iubeste viata în naturã si în liniste, având putine ambitii. Pe plan afectiv nu este foarte pasionat, dar are imaginatie, stiind sã creeze o atmosferã de calm si multumire. MĂSLINUL 23 Decembrie Maslinul simbolizeazã Întelepciunea. Este un om care iubeste soarele, cald si tandru, rezonabil, echilibrat, care evitã violenta sau agresiunea. De asemenea, este foarte tolerant, mereu bine dispus, calm, cu un simt al dreptatii foarte dezvoltat. Afectiv este genul de partener sensibil, cam afectat, fãrã a fi gelos. Îi place sã citeascã si sã se afle în compania oamenilor sofisticati. FAGUL 22Decembrie Fagul simbolizeazã Creatia. Are gusturi bune si acordã multã atentie felului în care aratã. Este o persoanã materialistã, care stie sã îsi organizeze bine viata si cariera. Este ajutat si de spiritul lui econom. Stie sã-i conducã bine pe ceilalti, nu riscã inutil si are pretentii rezonabile. Ca partener de viatã este dacã se poate spune "splendid", pasionat de pãstrarea siluetei (diete, sport, etc.). CURMALUL 9Februarie - 18Februarie 14August -23August Curmalul simbolizeazã optimismul. Caracterizeaza in primul rand un nativ foarte bine reprezentat din punct de vedere fizic, frumos dar lipsit de eleganta. Isi doreste sa se afle mereu in centrul atentiei tuturor si nu gusta glumele care se fac pe seama lui. Se adapteaza la orice situatie dand dovada de flexibilitate dar ceea ce urmareste sa obtina este puterea, luxul si confortul personal. Este orgolios, ambitios si de un optimism fara limite. Din aceasta cauza isi asuma in mod inconstient riscuri care il situeaza in situatii limita si din care reuseste sa iasa datorita talentului sau. Chiar daca incearca sa pastreze aparenta unui om rece este usor influentabil, dedicandu-se unor cauze pierdute. In ciuda acestor mici defecte este inteligent, cultivat, capabil sa ia decizii in cel mai scurt timp. In dragoste da dovada de sensibilitate, tandrete, romantism, acordandu-i partenerei o atentie speciala prin satisfacerea oricarui capriciu. Este barbatul care se ataseaza de cineva pentru totdeauna. Din punct de vedere profesional este posibil sa aiba o viata foarte agitata. TEIUL 11Martie -20Martie 13Septembrie -22Septembrie Teiul simbolizeaza Bunastarea. Teiul reprezinta un nativ fermecator, frumos, in stare sa cucereasca pe oricine cu optimismul si minciunile sale. Iubeste siguranta si confortul si de aceea va face toate eforturile pentru a le obtine. Viata sa va fi un lung sir de succese si de esecuri si acest lucru se datoreaza iluziilor pe care si le face singur. Este o prezenta agreabila dar nu se poate conta pe el. Conservator, traditionalist, dar in acelasi timp plin de contradictii, nu se poate spune despre el ca este o persoana usor de inteles. Are nevoie de complimente pentru a-si recapata increderea in fortele proprii. Desi este foarte inteligent ii lipseste capacitatea de a lua decizii rationale. Perfectionist pana la cele mai mici amanunte va avea nevoie de un partener care sa fie cel putin la fel de curat si ordonat ca si el. ZODIACUL AZTEC CIPACTLI - CROCODILUL Culoarea norocoasa: Verde deschis Zilele Zodiei Ianuarie 4, 16, 28 Februarie 2, 14, 26 Martie 10, 22 Aprilie 3, 15, 27 Mai 9, 21 Iunie 2, 14, 26 Iulie 8, 20 August 1, 13, 25 Septembrie 6, 18, 30 Octombrie 12, 24 Noiembrie 5, 17, 29 Decembrie 11, 23 Pentru toate popoarele din Mexicul antic, mama noastra pamantul s-a nascut dintr-un crocodil care traia in valurile de la inceputul lumii. Ca divinitate, Crocodilul este in primul rand zeul agriculturii, reprezentand infinita putere de regenerare a vegetatiei. Acest semn simbolizeaza de asemenea abundenta si plenitudinea. In imaginea traditionala aceasta reptila binevoitoare este reprezentata cu crestetul capului impodobit cu semnul lunii si imprastiand apa de trandafiri in timp ce smocuri de grane rasar din picioarele sale si plantele apar din nasul sau solzos. Crocodilul este de asemenea simbolul continuitatii ciclurilor pamantesti, care ne poarta de la viata catre moarte si apoi renastere. Cu sufletulul sau etern are puterea de a reinvia. Uneori, capul sau se divide in doua parti si la fel ca primordialul Janus, vegheaza aupra zilei si noptii. Toti cei nascuti sub acest semn sunt veritabili devoratori de cunostinte si impinsi inainte de convingeri de neclintit care-i motiveaza sa-si consume energia nelimitata pentru a-si atinge scopurile prin obiectivitate si organizare. Nativii acestui semn s-au nascut cautatori. Introvertitul Crocodil isi va gasi satisfactia intelectuala in propriile ganduri chiar daca asta il va face extrem de tenace si dogmatic. Pentru Crocodil totul trebuie sa fie clar si logic. Crocodilii sunt capabili de diplomatie in relatiile de familie, demonstrandu-si mari talente in arta prieteniei. Nimic nu-i deranjeaza mai mult decat atacurile, ticalosiile si disputele irationale. Crocodilul trebuie sa-l caute pe misteriosul Sarpe pentru a-i fi partener. COATL-SARPELE Culoarea norocoasa: Galben auriu Zilele Zodiei Ianuarie 7, 19, 31 Februarie 5, 17 Martie 1, 13, 25 Aprilie 6, 18, 30 Mai 12, 24 Iunie 5, 17, 29 Iulie 11, 23 August 4, 16, 28 Septembrie 9, 21 Octombrie 3, 15, 27 Noiembrie 8, 20 Decembrie 2, 14, 26 Roata timpului pluteste pe apa ce se pravaleste la vale. La suprafata valurilor rasar doi serpi. Unul este barbat celalalt femeie. Ei corespund celor doua functii vitale, mobilitatea si sensibilitatea. Barbatul Sarpe, hotarat si fara mila, poate fi violent si perfid. Poate fi mai ales imprevizibil. Femeia Sarpe se incolaceste subtil si in final isi susura rugamintea ei. Prin atasament si asimilare ea incearca sa posede obiectul dragostei ei. Aceasta creatura care intruchipeaza mitul revansei si al reconcilierii finale intre oameni, este asociata cu umiditatea si cu apele pamantului. Totusi, in forma sa cea mai pura este inca legata de cer, care intrupeaza aspectele sale transcendentale, misterioase. Corpul sinuos, efemer si primordial al Sarpelui este adesea infatisat in imaginea unei spirale initiatice. Aceasta inspirata morfologie ii iridica pe cei nascuti sub acest semn din prapastia disimularii si a inselaciunilor si ii indreapta catre imbesugatele culmi ale intelepciunii. Nativii din acest semn poseda un aspect imponderabil care poate fi stimulant in relatiile intime. De asemenea aceasta trasatura poate incuraja o comunicare adanca si solida. Fiind o persoana agila, Sarpele se misca cu foarte mare usurinta de la o situatie la alta, ramanand neatins de conflictele care pot aparea. Serpii sunt longevivi, au o viata prospera si ii caracterizeaza nobletea spiritului. Calatoria lunga pe care trebuie sa o faca Sarpele cere compania de incredere a Ploii sau a Crocodilului. Serpii vor gasi deasemenea inplinirea spirituala in nativii Vant. QUI AUITL-PLOAIA Culoarea norocoasa: Rosu inchis Zilele Zodiei Ianuarie 3, 15, 27 Februarie 13, 25 Martie 9, 21 Aprilie 14, 26 Mai 8, 20 Iunie 1, 13, 25 Iulie 7, 19, 31 August 12, 24 Septembrie 5, 17, 29 Octombrie 11, 23 Noiembrie 4, 16, 28 Decembrie 10, 22 Aztecii aveau pentru ploaia care cadea din cer un zeu: Tlaloc, stapanul furtunii. Acestui zeu i-au dat si un cer : Tlalocan. Poalele acestui cer (Tlalocan) sunt strapunse de rani care curg la fel ca lacrimile unor izvoare de apa sarata. Izvoarele curg, unindu-se unul cu altul si purtand o multime de fantome ale caror capete inecate sau zdrobite sunt indreaptate catre soarele orbitor. Fantomele se ostoiesc de dor si asteapta transmigrarea promisa intr-o eterna primavara aidoma paradisului. Zeul Tlaloc isi ridica fiinta desupra problemelor lumesti. Impasiva sa fata este deja acoperita cu razele altor planete, fascinand pe cei din jur. Indienii obisnuiau sa povesteasca ca la origine era unul din cei mai mari vanatori. In timp ce era ocupata sa curete viscerele gigantului cerb pe care tocmai il omorase, Ploaia a devenit victima unui complot. Tovarasii sai de vanatoare au decis sa imparta toata carnea numai intre ei. Ploaia, simtindu-se inselata, s-a retras in munti urland insulte la adresa vechilor tovarasi si aruncand blesteme catre bolta cereasca. Strapuns de catre un fulger, cerul a aruncat prima furtuna catre pamant. Cei nascuti sub acest semn sufera de o irezistibila atractie catre impulsivitate si risc. Tentatia de a vedea si cealalta fata a muntelui cuprinde inima acestor cautatorii romantici. Ajungand la maturitate, acest semn isi poate construi o viata echilibrata fara a-si imprastia energia. Dar aceasta armonie care infloreste lent fara indoiala necesita o puterea iesita din comun si calmul indulgentei. MIQUIZTLI - MOARTEA Culoarea norocoasa: Galben auriu Zilele Zodiei Ianuarie 10, 22 Februarie 8, 20 Martie 4, 16, 28 Aprilie 9, 21 Mai 3, 15, 27 Iunie 8, 20 Iulie 2, 14, 26 August 7, 19, 31 Septembrie 12, 24 Octombrie 6, 18, 30 Noiembrie 11, 23 Decembrie 5, 17, 29 Cei care subscriu la ceea ce in lumea apuseana se numeste “bun simt” vor vedea mai mult decat aspectul morbid al acestui semn. In universul simbolic aztec moartea si violenta sunt recunoscute si acceptate. Sacrificiile rituale sunt facute asa cum soarele cere carnea si sangele. Din punct de vedere astrologic moartea inseamna cuprinderea unei dimensiuni largi. Fara acest semn nu ar fi posibila nici o transformare. Destinul slabeste in fata Mortii, numai pentru a se ridica din nou si a sufla puternic intr-o noua directie. Moartea si renasterea se impletesc intotdeauna. In ritualurile de initiere, un adolescent ales pentru a simboliza renasterea societatii este condamnat sa joace roul Mortii. Inchis intr-un spatiu ingust este salvat de la istovire prin infometare de catre vrajitoarele inbracate in negru si purpuriu care il indruma catre o noua viata. Naivii acestui semn acorda o mare importanta respectarii ritualurilor si a cuvantului dat. Poseda darul onestitatii si un profund sens al binelui si raului. Inspira incredere, sunt onesti, activi, harnici si uneori nesiguri in ceea ce priveste angajamentele si sarcinile asumate. Sunt inclinati catre introspectie punandu-si neobosit intrebari asupra propriei identitati. Cei nascuti sub acest semn al disolutiei si al ultimei reinnoiri poate ca vor gasi solidaritatea umana ca cel mai bun refugiu si cel mai sigur drum catre revelarea legaturii spirituale cu divinitatea. Nativii Vant sunt cei mai buni parteneri trezindu-le fascinatia catre aspectele mistice. EECATL - VANTUL Culoarea norocoasa: Maro Zilele Zodiei Ianuarie 8, 20 Februarie 6, 18 Martie 1, 13, 25 Aprilie 7, 19 Mai 1, 13, 25 Iunie 6, 18, 30 Iulie 12, 24 August 5, 17, 29 Septembrie 10, 22 Octombrie 4, 16, 28 Noiembrie 9, 21 Decembrie 3, 15, 27 Vantul a fost omagiat de azteci in forma unei divinitati enigmatice: Eecatl. Cu un caracter colorat, acest zeu de piatra prezinta un cioc de rata in partea inferioara a fetei. Aspectul de rata a fost mult timp folosit in ritualurile in care copii erau asezati intr-un cos cu pene, pentru primul juramant al adoptiei, simbolizand vanturile vietii care ii vor purta departe in calatoria lor. Aceasta pasare lauda virtutile ghidului experimentat si se simte la fel de bine pe pamant si in cer. In consecinta nativii acestui semn sunt usor adaptabili schimbarilor. Cei nascuti sub semnul Vantului sunt investitorii capabili, demonstrand tot atata naivitate incredibila si corectitudine, pe cat de neintrecuti sunt in flexiblitatea psihica. Prin natura sa, Vantul are abilitatea de a evita obstacolele. Cu toate acestea uneori nativii Vant prefera sa evadeze din probleme, alegand sa se lase purtat de val in norii cetosi ai ambiguitatii, ceea ce demonstreaza latura indecisa, inconsistenta a acestui semn. Atingand maturitatea, isi poate depasi propriile hoinareli capricioase, perseverand in eforturile sale, cu atat mai mult cu cat este mai capabil sa se concentreze si sa-si atinga scopurile. Posedand o inteligenta aparte, nativii acestui semn se vor potrivi cel mai bine din punct de vedere amoros cu cei din semnul Sarpelui sau Mortii. Cu un veritabil ascendent transcendental, Vantul se ridica in strigatul de victorie al binevoitoarelor sale rafale in timp ce pasiunile tale se unesc ce cele ale unui partener rational. CALLI - CASA Culoarea: Verde deschis Zilele Zodiei Ianuarie 5, 17, 29 Februarie 3, 15, 27 Martie 11, 23 Aprilie 4, 16, 28 Mai 10, 22 Iunie 3, 15, 27 Iulie 9, 21 August 2, 14, 26 Septembrie 7, 19 Octombrie 1, 13, 25 Noiembrie 6, 18, 30 Decembrie 12, 24 Cand soarele apune totul pare a fi cetos si linistit. Odata cu apusul soarelui privirea este atrasa de imaginea binevenita a unei locuinte solide, de neclintit. In mijlocul unei gradini etern fertila, un verde de jad incetoseaza privirea acoperind viata linistita. Apa neagra a incetat sa tremure. Ca un taram al pacii si al contemplarii, acesta este ultimul loc al ospitalitatii. Oprindu-si cursa agitata, soarele se retrage in casa. Nativii acestui semn sunt superoameni cu un puternic moral fiind in acelasi timp foarte sensibili dar gandind limpede. Se lasa prinsi deseori de o profunda melancolie. Ca rezultat, intotdeauna vor fi cei care dau mai degraba decat cei care primesc. Cei nascuti sub acest semn al Casei au o nevoie acuta de a se stabili. O serie intreaga de dezamagiri amoroase si respingeri le scad vitalitatea. Membrilor de sex feminin ai acestui semn le place casa si spera intr-o viata de familie linistita. Unii nativi de sex masculin vor fi rebeli in tinerete bravand, crezand despre ei insisi ca vor fi purtati mai departe de bucuria de a trai. Isi vor surprinde rudele mai tarziu prin schimbarea brusca, demonstrand ca sunt maturi si siguri pe ei insisi. Binevoitor si mamos, Casa nu este deschisatuturor vanturilor. Acest semn are un sens pretios al misterului legat de adevaratul respect pentru partile necunoscute ale personalitatii umane. TECPATL - CREMENEA Culoarea norocoasa: Rosu aprins Zilele Zodiei Ianuarie 2, 14, 26 Februarie 12, 24 Martie 8, 20 Aprilie 1, 13, 25 Mai 7, 19, 31 Iunie 12, 24 Iulie 6, 18, 30 August 11, 23 Septembrie 4, 16, 28 Octombrie 10, 22 Noiembrie 3, 15, 27 Decembrie 9, 21 Cremenea (cutiul ritual) este incarnarea cea mai pura a memoriei focului, si reprezinta vibratiile misterului adanc al originii. Cremenea, o piatra cu margini ca un brici, a fost mult timp adulata de catre legendarii mesteri cioplitori care au scos din inima piatrei neinduratoarea forma a cutitului ritualic. Trecutul violent si in acelasi timp crud al sacrificiilor umane inca face sa tremure inima Cremenii. Acel ritual avea un sens profund, si anume acela ca hranea soarele, strapungand si arzand in onoarea acestuia energia vitala a luptatorilor inamici capturati. Pentru azteci, Tecpatl, Cremenea, se ridica deasupra altor pietre pretioase sau dure. In puritatea sa inefabila ea inspira, mai mult decat celelalte pietre, respect si groaza, cu toate ca si obiectele facute din lapis-lazuli sau calcedonie se bucurau de un respect deosebit. Cu instinctul ascutit indreptat catre fapte nobile, cei nascuti sub acest semn au tendinta de a fi bravi si rigurosi. Datorita principiilor morale de neclintit nu te vei angaja de partea nimanui si nici nu vei face discriminarii. Nativii vor trata cu dispret si fara regret inselaciunea si nu vor permite presupunerile in ceea ce ii priveste. Zvonurile si barfele vor fi transformate in cenusa de Cremene si minciuna nu va fi niciodata tolerata. Cealalta fata a monezii arata ca viata Cremenii va cadea in capcana marinimiei pentru ca prin natura sa este cald si generos. Exuberanta nativilor din Cremene ii poate consuma in intregime aruncandu-i in focul unei spontaneitati de moment. Deseori, ca rezultat viata nativilor poate fi plina de aventuri si de diversitatee. Barbatul Cremene isi va gasi completarea alaturi de Vultur iar Femeia Cremene tandretea romantica de care are nevoie alaturi de Ploaie. TOCHTLI - IEPURELE Culoarea norocoasa: Albastru indigo Zilele Zodiei Ianuarie 11, 23 Februarie 9, 21 Martie 5, 17, 29 Aprilie 10, 22 Mai 4, 16, 28 Iunie 9, 21 Iulie 3, 15, 27 August 8, 20 Septembrie 1, 13, 25 Octombrie 7, 19, 31 Noiembrie 12, 24 Decembrie 6, 18, 30 Ca un ajutor al lunii, principala misiune a Iepurelui este de a mentine ritmul timpului si al anotimpurilor astfel incat recoltele sa vina la vreme si sa fie bogate. Datorita capacitatii sale reproductive Iepurele a ajutat zeita Luna sa nu-si piarda stralucirea iar luna si recoltele se invaluiesc una pe alta in aceasta legatura de sustinere a vietii. Un semn delicat si secret, agilul si prudentul Iepure isi fermeca egalii prin caracterul sau persuasiv. Iepurele este un partener placut cu aerul libertin si exuberanta sa. Cei nascuti sub aceste semn pot da dovada de o totala nechibzuinta, nu din rautate ci pentru ca este plin de energie. Cu toate acestea nu este un agresiv si prefera sa intoarca spatele unui conflict, cu o pirueta generoasa. Nativii din Iepure poseda o extraordinara intelepciune care este binevenita si se concretizeaza intr-o inclinatie profund filantropica. Au de asemenea tendinta de a fi ingaduitori fata de ei insisi, indreptandu-si stilul de viata mai mult catre aspectele placute. Acest lucru va face din el un partener atragator prin dorinta sa de a face din orice o sarbatoare. Un partener nascut sub semnul Casei va aduce echilibru naturii infierbantate a nativului Iepure iar acesta va gasi confortul in aceasta legatura solida. Femeia Iepure isi va afla calmul si ordinea alaturi de Vultur. QUAUHTLI - VULTURUL Culoarea norocoasa: Argintiu Zilele Zodiei Ianuarie 12, 24 Februarie 10, 22 Martie 6, 18, 30 Aprilie 11, 23 Mai 5, 17, 29 Iunie 10, 22 Iulie 4, 16, 28 August 9, 21 Septembrie 2, 14, 26 Octombrie 8, 20 Noiembrie 1, 13, 25 Decembrie 7, 19, 31 XOCHITL - FLOAREA Culoarea norocoasa: Alb stralucitor Zilele Zodiei Ianuarie 6, 18, 30 Februarie 4, 16, 28, 29 Martie 12, 24 Aprilie 5, 17, 29 Mai 11, 23, Iunie 4, 15, 28 Iulie 10, 22 August 3, 15, 27 Septembrie 8, 20 Octombrie 2, 14, 26 Noiembrie 7, 19 Decembrie 1, 13, 25 In simbolismul aztec, Floarea infloreste aratand fragilitate si frumusete. Parfumul ametitor, delicatetea petalelor si tandretea innebunitoare a tulpinei ofera acestui semn dorinta si in acelasi timp senzuala putere a principiilor calme. Intrupand elixirul vietii, dulce si amar, Floarea este podoaba cosmica a rotii timpului, trecand de la abundenta la dezintegrare. Un trup, care tremura in viata sa trecatoare si infloreste intr-o coplesitoare splendoare, este condamnat sa se consume pentru a se reintoarce in forta, capturand partea insatiabila a senzualitatii emotiilor si viziunilor noastre. Nativii din acest semn sunt extrem de sensibili si schimbatori, cautand contactul intim, impodobind locul prin care trec, savurand mirosul si alte satisfactii senzuale. Acest semn guverneaza pasiunea misteriosului Eros, dar unori are o natura ambivalenta fiind predestinat sa-si asume riscuri. Aceasta inclinatie dubioasa catre placere si flirtatul capricios cu pericolul ii poate conduce pe cei nascuti sub acestsemn catre situatii neplacute daca nu isi modereaza atitudinea prin bun simt. Asa cum flacara cuprinde un obiect acoperit cu ulei, Floarea stie mai bine decat orice alt semn cum sa starneasca interesul si sa seduca fara sa consume obiectul dorintei sale. Pentru a se simti ocrotita si ingrijita Floarea trebuie sa-i aleaga drept parteneri pe liber cugetatoarea Maimuta sau pe salbaticul, dinamicul Leopard. OZOMATLI - MAIMUTA Culoarea norocoasa: Galben auriu Zilele Zodiei Ianuarie 1, 13, 25 Februarie 1, 11, 23 Martie 7, 19, 31 Aprilie 12, 24 Mai 6, 18, 30 Iunie 11, 23 Iulie 5, 17, 29 August 10, 22 Septembrie 3, 15, 27 Octombrie 9, 21 Noiembrie 2, 14, 26 Decembrie 8, 20 Ca partener al omului si nu ca rival, Maimuta se situeaza undeva la mijlocul drumului intre salbaticia naturii si ordinea culturii umane. Fiind un scamator si muzician prin firea lucrurilor, mersul Maimutei este armonios. Legendele aztece ii aduc un omagiu sublim. Alt nume pentru acest semn este Stapanul Focului. Unii intelepti azteci credeau ca numai datorita norocului Maimuta a realizat importanta descoperirii focului. Se spune ca la apusul soarelui a auzit in departare un vanator tanar care isi plangea necazul pentru ca nu reusise sa vaneze nimic in ziua aceea desi umblase prin caldura torida toata ziua. Atunci Maimuta a dat omului focul. In primul rand si cel mai important aspect al inteligentei si muncitoarei Maimute este ca are bunul simt de a nu se lua pe sine in serios chiar daca asta inseamna de a-si minimaliza talentele si de a transforma uimitoarele sale inventiile intr-o fermecatoare dracovenie si demonstratie de prestidigitatie. Maimuta este individualista, dar nu egoista, dar si experta in manipulare. Cu eleganta sa naturala este un estet calm, relaxat. Propria ei libertate estefoarte importanta pentru ea. Mai presus de toate, Maimutei ii plac surprizele, intamplarile neasteptate, impulsivitatea si sa cheltuiasca banii. Aspectul fizic este placut si prietenos. Desi intuitiva, cu o buna perceptie a lucrurilor poate deveni prea nerabdatoare ca sa astepte rezultate concrete ale eforturilor sale. In acelasi timp ea urmareste perfectiunea in aceste incercari. Maimuta este de obicei optimista. Cu mult umor, cei nascuti sub acest semn folosesc toate posibilitatile pe care le ofera viata incercand diverse atitudini si exprimari. Cei care ii vor oferi cea mai mare provocare in viata ca parteneri vor fi Leopardul si Vulturul. OCELOTI - LEOPARDUL Culoarea norocoasa: Negru Zilele Zodiei Ianuarie 9, 21 Februarie 7, 19 Martie 3, 15, 27 Aprilie 2, 9, 20 Mai 2, 14, 26 Iunie 7, 19 Iulie 1, 13, 25 August 6, 18, 30 Septembrie 11, 23 Octombrie 5, 17, 29 Noiembrie 10, 22 Decembrie 4, 16, 28 Leopardul, cu ochii sai inspaimantatori este incarnarea soarelui. Aceasta creatura salbatica a noptii poate sa te faca sa-ti inghete sangele in vene. Doar ascutimea Maimutei poate infrunta acest semn salbatic. In intunecimea noptii, acest arogant si nelinistit pradator ia infatisarea de felina a astrului zilei, pasiunea sa de nestapanit. Intr-o zi, femeile au mers in padure sa culeaga lemne de foc. Una dintre ele, inca tanara a spus “ mi-ar placea sa fiu sotia leopardului. Satul nu ar mai duce lipsa de carne.” Imediat, Leopardul care putea citi gandurile a aparut. El a acceptat aceasta legatura si intelegerea. Leopardul credincios a adus o prada proaspat vanata. Femeia imediat l-a invitat sa traiasca printre oamenii. Numai o batrana doica a ramas suspicioasa fata de acest musafir strain si a criticat uniunea dintre sat si padure. La scurt timp tanara sotie s-a transformat intr-o felina si banuielile femeii batrane s-au adeverit. Luptatorii, infrangandu-si teama si dezgustul au strapuns pielea de animal de pe femeie cu sulitele si cutitele, omorand-o. Din acea zi cumplita, Leopardul plin de manie si furie isi striga setea lui de razbunare in timp ce privirea lui arzatoare se indeapta catre pamant. Cei nascuti sub acest semn imbina tenacitatea caracterului cu actiunile nobile. Acest scut al rigurozitatii si demnitatii ii permite Leopardului sa straluceasca in afaceri si negocieri. Desi excesiv de mandru si plin de demnitate, poate cadea in melancolie ceea ce ii va scadea energia viala daca isi va permite sa stea in expectativa prea mult timp. Leopardul va avea mult de castigat din alianta cu binevoitoarea Maimuta sau cu senzuala Floare. ZODIACUL FLORAL Floarea Soarelui -1, 10, 19, 28 ale fiecãrei luni. Este compatibil cu: Orhideea (7, 16, 25) Bujorul (2, 11, 20, 29) Albãstreaua (4, 13, 22, 31) Papucul-Doamnei (3, 12, 21, 30) Macul (6, 15, 24). Numerele norocoase: 1, 11, 16, 19, 22, 25, 31 Zilele favorabile: duminicã si luni. Asemeni acestei flori care are nevoie de luminã pentru a creste si a se dezvolta, nativul simte în permanentã nevoia de a se afla în centrul atentiei, de a fi apreciat, admirat si complimentat. Cel care s-a nãscut sub acest semn este o fire energicã, dinamicã, expansivã, veselã, optimistã reusind astfel sã se facã cu usurintã cunoscut, si sã atragã în jurul sãu cât mai multe persoane, pentru cã de fapt scopul sãu este acela sã poatã domina tot ceea ce se aflã în jurul sãu. Este o persoanã puternicã, un adevarat luptator, încercând sã ducã la bun sfârsit tot ceea ce-si propune sã facã. Pentru cã dinamismul este una din calitãtile sale îsi traieste viata din plin, cãutând aventura si senzatiile tari chiar dacã aceastea înseamnã stres, presiune permanentã sau suferintã. Încearcã sã-si musamalizeze defectele si sã-si hiperbolizeze calitatile, creându-si o imagine cât mai buna. În dragoste se lasã cãlãuzit de instinct, de ceea ce simte. Nu va reusi sa cadã victimã într-o relatie deoarece cautã persoane mai slabe decât el, dar îi va fi foarte greu sã-si gãseascã perechea potrivitã deoarece este foarte pretentios, cãutând o persoanã cu o fire puternicã, care cu sigurantã nu se va lãsa neconditionat dominatã. Bujorul - 2, 11, 20, 29 ale fiecãrei luni. Este compatibil cu: Bujorul (2, 11, 20, 29) Albãstreaua (4, 13, 22, 31) Margareta (8, 17, 26) Orhideea (7, 16, 25) Macul (6, 15, 24). Numerele norocoase: 1, 4, 7, 9, 18, 27, 33 Zilele favorabile: duminicã, luni si vineri.